ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Literárně – dramatický obor začal svou činnost na ZUŠ ve Veselí nad Moravou v roce 2001. V letošním roce jej navštěvuje 55 žáků ve věku od 6 -19 let.

Literárně – dramatický obor je oborem syntetizujícím. Jsou v něm zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Tato široká škála činností nese s sebou tisíce možností, jak s danou látkou, či tématem pracovat.

LDO pracuje na vybavenosti žáka. Techniky pohybového, mluveného a hudebně rytmického projevu prolínají celým studiem LDO. Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o tvoření představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru.

Děti pracují ve skupinách, ale i samostatně. Téměř v každém školním roce je žák zapojen do nově vzniklého představení, ale také se věnuje sólovému projevu. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. V poslední době se žáci 1. i 2. stupně LDO zabývají improvizací.

Naše literární „prvotinky" bývají zveřejněny na nástěnce  a můžete si je prohlédnout také ZDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH

V loňském roce jsme se inspirovali knihou od Briana Selznicka: Hugo a jeho velký objev. Autor knihy zvolil velmi zajímavou formu, aby nás přivedl k obsahu knihy. Začátek je v ilustracích, které nás seznámí s místem děje i s hlavními postavami. Někteří žáci jásali, že číst se začíná až na 46. straně.  Napadlo mě přemýšlet o tom, jakou knihu bych napsala já. Najednou mě ta představa začala bavit a já se pustila do psaní o možné mé knize… O stejnou představu jsem pak požádala své žáky a výsledkem byla  ZÁPLAVA V NAKLADATELSTVÍ. 

Součástí výuky LDO je vytvořit povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbudit zájem o kulturní dění.

                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Vítězslava Trávníčková, učitelka LDO

 

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

18.9. 2017- Koncert pro Vážku

4.11. 2017 - Dušičkový koncert - přednes: S. Motyčková, P. Břečka, T. Parobková

30.11.2017 - program na Panském dvoře – ocenění čtenářů  - akce pro městskou knihovnu  - Kdybych napsal knihu – prezentace literárních prvotinek

9.12. 2017 - dopolední soustředění s moderátory Vánočního pořadu -  S. Motyčková, P. Břečka, Š. Kyjovský

14. a 15.12. 2017 - Vánoční pořad ZUŠ: B. Kaminský – Pohádka, J. Kainar – Zrcadlo, Obrazy z Betléma

14.12. 2017 – vánoční vystoupení na DPS

2.3. 2018 – Recitační soutěž v Hodoníně – M. Ivanová, A. Dufek, E. Tomčalová

2.3.2018 -  Poetický večer

8.3. 2018  - vystoupení na DPS k MDŽ

6.4. 2018 - Špíl – berg – krajské kolo celostátní postupové přehlídky Wolkrův Prostějov v Brně – S. Motyčková, Š. Kyjovský

10.4. 2018 - soustředění Malošata – úterní skupina

15.4. 2018 - Loutka v Brně – představení Na cestě

20.4. 2018 - Krajské kolo celostátní přehlídky dětských recitátorů v Brně – A. Dufek, E. Tomčalová , postup na celostátní přehlídku do Svitav –   A. Dufek

2.5. 2018 -  příprava moderátorů na ZUŠ bál - S. Motyčková, P. Břečka, Š. Kyjovský

3. – 4.5. 2018 - soustředění LDO – čtvrteční skupina

4.5. 2018 -  moderování ZUŠ bálu

8. - 9.5.  2018 – soustředění LDO – středeční skupina

10.5. 2018 -  vystoupení ke Dni matek na DPS

11. – 12.5. 2018  - soustředění LDO – páteční skupina

14.- 15.5. 2018 - soustředění LDO – pondělní skupina

16.5. 2018 -  Výběrový absolventský koncert – Š. Kyjovský – báseň P. Šruta, M. Kolaříková – Bonboniéra státu Izrael

4. a 5.6. 2018 -  pořad pro MŠ – Čarovná rybí kostička

5.6. 2018 -  představení LDO – Čarovná rybí kostička –  pro rodiče a veřejnost

7.6. 2018 -  představení LDO – Příběhy soudce Ooka – dopoledne pro školy (ZŠ Kněždub a CZŠ), večer pro       
                   rodiče a veřejnost

8.6. 2018 – ZUŠ fest vystoupení: R. Břečka – Láska a dělové koule, pásmo básní P. Nikla, D.I. Charms: Rybí tuk, moderovali P. Břečka a T. Parobková

11.6. 2018 -  představení LDO – Narcis a Echo – dopoledne pro  CZŠ, večer pro rodiče a veřejnost

14.6. 2018 -  Absolventský koncert A. Urbaničové – recitátorky – T. Parobková a A. Uretšlégrová

15.6. 2018 - představení LDO – Nevhodné představení –  pro rodiče a veřejnost, absolventi II. stupně LDO – Š. Kyjovský, M. Kolaříková, K. Vladařová

30.6. – 2.7. 2018  – účast na celostátním festivalu Loutkářská Chrudim – představení  Na cestě - A.Kozumplíková, T. Parobková, M. Trecha,

                                 P. Chabiča, P. Břečka, L. Zachar

 

 

Archiv aktivit LDO v minulých školních letech

přihlášení