ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hudební obor

 • Školní kola soutěží ZUŠ ve hře na klavír, na kytaru a na smyčcové nástroje probíhala v měsíci lednu a únoru.

Okresní kola

 • 20. 2. 2017 – OK NS – hra na klavír Hodonín:
  • 1. místo – 1x (žák Marcely Dvořanové)
  • 2. místo – 1x (žákyně M. Dvořanové), 1x (žákyně M. Brožovičové), 2x (žákyně Z. Hanáčka)
  • 3. místo – 2x (žákyně Z. Hanáčka)
  • Čestné uznání – 1x (žákyně Z. Hanáčka)
 • 24. 2. 2017 – OK NS – hra na kytaru Kyjov:
  • 1. místo s postupem – 1x (Lenka Fojtíková, žákyně A. Galušky)
  • 8. 3. 2017 – OK NS – hra na smyčcové nástroje Hodonín:
  • 1. místo s postupem – 1x (žákyně A. Smutného), 2x (žáci M. Kolacii), 1x (žák M. Slováka)
  • 1. místo – 2x (žáci M. Kolacii)
  • 2. místo – 1x (žákyně J. Matuškové), 2x (žáci K. Mičkové), 2x (žáci M. Kolacii), 1x (žák M. Slováka)

Krajská kola

 • 27., 28. 3. 2017 – KK NS – hra na smyčcové nástroje Ořechov:
  • 1. místo s postupem – 1x (Matyáš Sečkař, žák M. Slováka)
  • 1. místo – 1x (žák M. Kolacii)
  • 2. místo – 1x (žák M. Kolacii)
  • 3. místo – 1x (žák A. Smutného)
 • 10., 11. 4. 2017 – KK NS – hra na kytaru Blansko:
  • 2. místo – 1x (Lenka Fojtíková, žákyně A. Galušky)
 • 26. 4. 2017 – KK NS – Soutěžní přehlídka dechových orchestrů Veselí nad Moravou:
  • Zlaté pásmo – Dechový orchestr ZUŠ Veselí (učitelé: Štica, Konečný, Novák)
  • Zvláštní cena za mimořádný výkon ve hře na klarinet udělena Vojtěchu Kolářovi, žákovi J. Štici.
 • 27. 4. 2017 – KK NS – Soutěžní přehlídka pro jazzové soubory a ostatní orchestry Mikulov:
  • Stříbrné pásmo – Orchestr EFF ZUŠ Veselí (učitelka J. Matušková)

Ústřední kolo

 • 11. – 14. 5. 2017 – ÚK NS – hra na smyčcové nástroje Liberec:
  • 1. místo – 1x (Matyáš Sečkař, žák M. Slováka)

Výtvarný obor

 • 27. – 31. 3. 2017 – Krajské kolo přehlídky výtvarných oborů ZUŠ, Ivančice:
  • Za projekt Ve stínu a za projekt Bez kontroly – v podvědomí získali žáci paní učitelky V. Remešové stříbrné pásmo a postup do ústředního kola (6. 10. 2017).

Taneční obor

 • 7. 4. 2017 – Soutěžní taneční přehlídka kraje Jihomoravského a Zlínského, Otrokovice:
  • Za choreografii Jsou mezi námi získaly žákyně paní učitelky H. Konečné Cenu poroty za technickou připravenost.
  • Za choreografii Závislosti získaly žákyně paní učitelky M. Roubalové Cenu poroty za snahu o výpověď.
  • Na přehlídce se také prezentovaly žákyně paní učitelky M. Roubalové s choreografií Ledové květy.

Literárně-dramatický obor

 • 2. 3. 2017 – Okresní kolo recitační soutěže, Hodonín:
  • Zúčastnili se 3 žáci. Vítězství v II. kategorii a postup do krajského kola v Brně získal Alex Dufek, žák V. Trávníčkové.
 • 26. 3. 2017 – Přehlídka a dílna amatérského loutkářství – Loutka v Brně:
  • Zúčastnily se 4 soubory. Porotou byla oceněna 2 představení: Únos, za výtvarné řešení stínových loutek, a Krásná Pindaba, získala nominaci do širšího výběru na Loutkářskou Chrudim 2017.
 • 21. 4. 2017 – Krajské kolo recitační soutěže Dětská scéna, Brno:
  • Ocenění poroty za interpretaci textu z knihy Příběhy Billa Madlafouska získal Alex Dufek, žák V. Trávníčkové.
 • 2. – 4. 7. 2017 – Loutkářská Chrudim
  • představení LDO Krásná Pindaba, uvedeno 4x v hlavním programu, získali ocenění poroty.

Ostatní soutěže

 • 30. 3. 2017 – 1. ročník celostátní soutěžní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti, Příbor:
  • Klavír sólo – bronzové pásmo – 2x (žáci M. Dvořanové), 2x (žákyně Z. Hanáčka)
  • Čtyřruční hra – zlaté pásmo – žáci M. Dvořanové
 • 7. – 9. 4. 2017 – 15. ročník mezinárodní interpretační soutěže Pro Bohemia, Ostrava 2017:
  • 1. cena a titul laureáta ve 2. kategorii oboru zpěv – Matěj Mička (žák M. Zalubilové)
  • 2. cena ve 2. kategorii oboru zpěv – Sára Slováková (žákyně M. Zalubilové)
 • 9. 4. 2017 – Slovácká stuha, Veselí nad Moravou:
  • Postupové kolo do oblastní soutěže – region Veselsko. Přehlídka dětských zpěváčků lidových písní (v porotě zasedla a program moderovala paní učitelka M. Múčková)
 • 22. 4. 2017 – Zpěváček Slovácka
  • Postupové kolo do celostátní soutěže – Slovácko.
  • Finalisté: Anna Mičková, Ondřej Gajda, Klára Kolářová, Alžběta Mičková
 • 14. 5. 2017 – Zpěváček
  • Moravskoslezské kolo soutěže, soutěžila Lucie Gajdová (žákyně M. Múčkové).
  • Filip Gajda koncertoval s BROLNem.
 • 25., 26. 5. 2017 – Mezinárodní cimbálový festival, Valašské Meziříčí:
  • Dvoukolová soutěž ve hře na cimbál
  • 8. místo (ve 2. kategorii) v 1. kole získala Adéla Jagošová, žákyně M. Múčkové.
  • 5. místo (v 1. kategorii) ve 2. kole získal Jiří Veselský, žák M. Múčkové.
 • 17. 6. 2017 – Celostátní kolo soutěže Zpěváček, Kyjov
přihlášení