ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Leden

27. 1. Klavírní recitál Marie Brožovičové (v 15.30 hod.)

Únor

6. 2. Koncert pro vážku – charitativní akce (v 17.00 hod.)
10. 2. Odpolední matiné pro kontrabas a klavír (v 16.00 hod.)
27. 2. Okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na akordeon (od 8.00 do 12.00 hod.)

Březen

1. 3. Páteční poetický večer s mnoha P (v 18.00 hod.)
18. 3. Absolventi kroměřížské konzervatoře hrají klasiku a jazz (v 19.00 hod.)
30. 3. Koncert tří cimbálových muzik - ZUŠ Veselí n. M. a ZUŠ Kvapilova Brno (v 19.00 hod.)

Duben

10. 4. Koncert učitelů (v 19.30 hod.)
17. 4. Koncert Od Bacha po Jacksona – Marco Čaňo – housle (v 19.00 hod.)
28. 4. Koncert cimbálových muzik ZUŠ Veselí n. M. a ZUŠ Skalica (ve 14.00 hod.)

Květen

10. 5. ZUŠ BÁL (od 19.00 do 1.00 hod. v KD)
15. 5. Vernisáž výtvarných prací žáků výtvarného oboru (v 16.45 hod. na Panském dvoře)
15. 5. Vernisáž absolventů výtvarného oboru (v 17.30 hod. v ZUŠ)
15. 5. Výběrový absolventský koncert (v 18.00 hod.)
21. 5. Absolventský koncert hudebního oboru (v 17.00 hod.)
26. 5. Tanec pro radost (v 15.00 hod. v kině Morava)
31. 5. ZUŠ OPEN – Na lidovou notu

Červen

Premiérová představení literárně-dramatického oboru
3. – 6. 6. Přijímací zkoušky do ZUŠ (od 13.00 do 17.00 hod.)
12. 6. Absolventský koncert hudebního oboru (v 17.00 hod.)
21. 6. ZUŠ FEST (od 15.30 do 21. 30 hod. na prostranství před ZUŠ)