ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hudební obor je nejstarším oborem naší školy. Vyučujeme v něm hře na 24 nástrojů, sólovému a sborovému zpěvu. V současnosti je kapacita hudebního oboru 325 žáků.

Studium se dělí na:

Přípravnou hudební výchovu (PHV) – pro děti, které v době nástupu do ZUŠ nemají ještě 7 let.
V PHV děti navštěvují jedenkrát týdně kolektivní výuku, v níž rozvíjí své tvořivé schopnosti, získávají elementární znalosti a zkušenosti v oboru hudby. V průběhu školního roku si děti vyberou studijní zaměření – hudební nástroj, na který budou od 1. ročníku hrát.

Studium 1. stupně – je určeno pro žáky od 7 let a trvá 7 let. Žáci navštěvují 45 minutovou lekci svého nástroje a do 5. ročníku studia ještě navíc jednou týdně lekci hudební nauky. Od 4. ročníku, kdy by to již dovednosti žáka ve hře na nástroj měly dovolovat, se děti zapojují do hudební praxe – různá hudební uskupení (smyčcové, dechové, kytarové, akordeonové soubory, sbory, cimbálové muziky, rocková kapela, folková kapela, taneční orchestr, komorní hra, čtyřruční hra a další).

Studium 2. stupně – je určeno především absolventům 1. stupně, kteří chtějí své dovednosti dále prohlubovat a uplatňovat v umělecké činnosti, či kteří se chtějí hlásit na umělecké a pedagogické školy. Do 2. stupně se může přihlásit i žák, který 1. stupeň neabsolvoval a má 14 - 17 let. V tom případě studuje látku prvního stupně. (Před studiem 2. stupně je možné navštěvovat přípravnou hudební výchovu v délce 1 roku.) Studium 2. stupně hudebního oboru trvá 4 roky a obsahuje 45 minutovou lekci hry na nástroj a povinnou hudební praxi. 

  

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Slavnostech chleba ve Slupu u Znojma
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vinobraní v Mikulově
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Slavnosti vína v Uherském Hradišti
 • Koncert Kroměřížských sólistů a komorního orchestru Camerata Cremsiriensis v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Komorní koncert ISHA tria v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici a Rózinek K. Mičkové v Kordárně ve Velké nad Veličkou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Andělských hodech ve Veselí nad Moravou
 • Charitativní „Koncert pro Vážku“ – žáci HO, LDO a TO
 • Slavnostní žehnání obnovení kapličky Panny Marie pod Radošovem - vystoupení chrámového sboru J. Matuškové a žesťového kvintetu J. Štici
 • Slavné melodie hudebního divadla – pěvecký koncert s prof. PhDr. Milošem Schniererem v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Muzičky 2016 – folklorní vystoupení dětských muzik ve Strážnici – 11. ročník - CM J. Kučery
 • Mariánský koncert v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou – vystoupení chrámového sboru J. Matuškové
 • Podzimní dušičkový koncert žáků a učitelů ve smuteční síni Veselí nad Moravou
 • Podzimní koncert při svíčkách – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové a sólistů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • VI. festival duchovní hudby v bazilice na Velehradě – účast žáků ZUŠ Veselí nad Moravou J. Tranové, M. Zalubilové a M. Roubalové
 • Přehlídka dechových orchestrů v Zábřehu na Moravě - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Koncert COTATCHA ORCHESTRA v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • 5. mezinárodní opavský klavírní festival - účast žáků ZUŠ Veselí nad Moravou M. Dvořanové
 • Vystoupení žesťového kvintetu J. Štici na vernisáži soutěžních fotografií na Baťově kanále ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro seniory na KD v Suchově
 • Adventní neděle na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska M. Brožovičové, orchestru EFF J. Matuškové, pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, Bigbendu J. Konečného, Rózinek K. Mičkové, CM J. Kučery, žesťového kvintetu a dechového orchestru J. Štici
 • Koncert Jazzofon aneb kde se vzal, tu se vzal...swing! v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Adventní koncert v Uherském Ostrohu – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Adventní trhy v Uherském Hradišti - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Vánoční koncerty ZUŠ v kině Morava pro žáky ZŠ, MŠ a veřejnost
 • Akademie volného času – vystoupení akordeonového souboru A. Březovské a flétnového souboru L. Chumlenové v KD Veselí nad Moravou
 • Předvánoční koncert pro seniory v DPS Veselí nad Moravou – vystoupení flétnového souboru L. Chumlenové, dechového kvintetu J. Štici a akordeonistů A. Březovské
 • Vánoční besídka žáků J. Štici a J. Matuškové v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou
 • Vánoční vystoupení Rózinek K. Mičkové v kapli sv. Martina v Kozojídkách
 • Novoroční koncert ve Strážnici – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Veselské ,,Hej mistře“ na náměstí Míru - účast žáků a učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Tříkrálové koledování na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení žesťové kvintetu J. Štici a CM FRAJ (žáci ZUŠ Veselí nad Moravou)
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Novoroční koncert - Moravské klavírní trio a operní sólisté – Martina Macko, Martino Hammerle - Bortolotti v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • REGIONTOUR 2017 v Brně - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Kvartet lesních rohů studentů brněnské konzervatoře v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Reprezentační ples města Veselí nad Moravou - vystoupení orchestru EFF J. Matuškové, BigBendu J. Konečného
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Sportovec roku – účast CM ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert a křest CD tanečního orchestru Element for Fun J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Komorní koncert absolventů kroměřížské konzervatoře v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení žáků A. Březovské a A. Galušky pro sluchově postižené v DPS Veselí nad Moravou
 • Uplynulo 50 let... - koncert chrámového sboru a orchestru J. Matuškové v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou
 • Natáčení Rózinek K. Mičkové v ČT Praha
 • Poetický večer na téma Láska v ZUŠ Veselí nad Moravou – účast žáků LDO, HO a hostů
 • Natáčení CD Rózinek K. Mičkové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Velikonoční pobožnosti v kostele sv. Andělů strážných – vystoupení chrámového sboru a orchestru J. Matuškové
 • Komorní violoncellový koncert Petra Nouzovského v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Krajské kolo soutěžní přehlídky dechových orchestrů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • ZUŠ BÁL aneb jarní taneční večer ve stylu black and white v KD Veselí nad Moravou
 • Koncert dechového orchestru J. Štici ve Strážnici v hotelu Strážničan
 • Vystoupení akordeonového souboru A. Březovské na DPS ve Veselí nad Moravou ke Dni matek
 • Čtyři absolventské koncerty
 • Minifestiválek folkové muziky v Rosisích u Chrudimi – vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Svaté přijímání v kostele ve Strážnici – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na Masarykově onkologickém ústavu v Brně
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové v klubu Leitnerka v Brně
 • ZUŠ Open ,,Na lidovou notu“ na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – vystoupení BigBendu J. Konečného
 • Filmový festival ve Zlíně – vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Koncert ve spolupráci České filharmonie a AZUŠ v Rudolfinu v Praze – účast Filipa Gajdy (ze třídy M. Kolacii)
 • Zábavné dopoledne pro MŠ z Veselí nad Moravou a blízkého okolí
 • Koncert orchestru EFF J. Matuškové na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Otvírání sezony na veselském koupališti v klubu Komár – vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Svaté přijímání v Kuželově – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Přehlídka DO v Šardicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Koncert dechového orchestru J. Štici v Petrově
 • Den dětí ve Velké nad Veličkou – vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • 72. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ,,Strážnice 2017“ a 35. ročník Folklorního festivalu ,,Dětská Strážnice 2017“ - vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Mše svatá v Brně – vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Farmářské trhy v Bojnicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Veselské kulturní léto na Panském dvoře – vystoupení COTACHA ORCHESTRA a BigBendu J. Konečného
 • Farmářské trhy v Rajeckých Teplicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Prázdninové flétny v Bzenci – účast flétnového souboru L. Chumlenové
 • Bioslavnosti ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem – vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem v Jeseníkách
 • Farmářské trhy v Trenčanských Teplicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Javořině – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Letní soustředění a koncert Rózinek K. Mičkové na Nové Lhotě
 • Prázdninové soustředění smyčcového orchestru EFF J. Matuškové ve Chvojnici na Slovensku
 • Pouť ve Strážnici - účast dechového orchestru a žesťového kvintetu J. Štici
 • Vystoupení BigBendu J. Konečného na Baťově kanál v Petrově
 • Strážnické kulturní léto – vystoupení BigBendu J. Konečného
 • Veselské kulturní léto – vystoupení BigBendu J. Konečného na Panském dvoře
 • Koncert dechového orchestru J. Štici ve Strážnici
 • Bartolomějský jarmark ve Veselí nad Moravou – vystoupení BigBendu J. Konečného  
přihlášení