Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Základní umělecká škola ve Veselí nad Moravou působí od září 2003 v nově postavené budově na náměstí Míru.

Zatímco v minulosti probíhala výuka vždy v nedostatečných nebo nevyhovujících prostorách, nyní mají žáci k dispozici moderní, vybavené učebny pro obor hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický. Potřebám školy, ale i jiným zájemcům slouží koncertní sál s kapacitou 150 diváků a nahrávací studio splňující náročné požadavky.

Podařilo se tak vybudovat hodnotné centrum pro umělecký rozvoj mladé generace obohacující kulturní dění v našem městě.V současné době má ZUŠ ve Veselí nad Moravou schválenou kapacitu 537 žáků. Zájem o studium je vysoký a překračuje možnosti školy přijmout všechny přihlášené.

 pevecky sbor1 vytvarny obor studio

O dobré jméno školy usilují všichni učitelé i žáci, kteří dosahují výborných výsledků ve svých uměleckých aktivitách. Žáci se pravidelně zúčastňují okresních, krajských a celostátních soutěží a přehlídek, v nichž získávají dobré umístění. Řada absolventů úspěšně studovala a studuje na konzervatořích. Ve škole působí také vynikající dechový orchestr a žesťový kvintet. Tato dvě tělesa rovněž sbírají ta nejlepší ocenění po celé republice a každoročně reprezentují školu i město u nás i v zahraničí. Dechový orchestr v roce 2001 a 2010 nahrál a vydal vlastní CD.

Umělecké školství má ve výchově a vzdělání své nezastupitelné místo. Podpora talentu, rozvoj estetického cítění, citových a volních vlastností obohacuje duševní život dítěte a je velkým vkladem do budoucnosti nás všech.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení