Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

 

historie2Z dochovaných pramenů víme, že o zvelebení města zavedením hudebního života se zasloužil F.J.Chorinský, majitel veselského panství. Ten vyplácel odměny řemeslnickým učňům, kteří se též učili hrát na hudební nástroje.
Hudebním učilištěm se stala veselská škola. K rozvoji hudebního života přispělo také vybudování servitského kláštera. Servité kladli důraz na vysokou úroveň hudebního doprovodu při bohoslužbách. Staré tradice z dob působení servitů doplňovali a rozšiřovali varhaníci a učitelé z dob pozdějších. První soukromou hudební školu ve Veselí nad Moravou založil varhaník K. Bařina. Stanovy školy byly schváleny výnosem c.k. školní rady 5. 2. 1912. Výuka trvala do září 1937, kdy ji p. Bařina pro pokročilý věk zrušil.

Veřejná hudební škola byla založena r. 1934 Pěveckým a hudebním spolkem. 1. 9. 1945 došlo ke sloučení této školy s hudební školou majitele a ředitele Bohumila Kmoníčka a k převzetí školy do správy města. Sídlem školy se staly bývalé kanceláře budovy velkostatku Chorinského a 2 místnosti byly propůjčeny v budově měšťanské školy.Po odchodu ředitele Kmoníčka byl jmenován ředitelem Václav Plšek, který v této funkci působil v letech 1951-1969. Od roku 1961-1962 byl obor působnosti hudebních škol rozšířen na všechny druhy umění ( hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický), což se odráží i v novém názvu (Lidová škola umění).

historie1V r. 1964 byla LŠU umístěna do budovy restaurace U Janíků. V těchto nevyhovujících prostorách se vyučovalo 21 let.Po Václavu Plškovi vykonával funkci ředitele v letech 1969-1983 pan Mgr.Milan Všetula. Z důvodu havarijního stavu budovy se muselo vyučovat v r. 1985-86 v propůjčených třídách místních ZŠ, ve Zvláštní škole a v Domě dětí. Ve šk.r.1986-87 započala výuka v rekonstruované budově ve Stolářské ulici č. 2.

V letech 1983-90 vedla školu Mgr. Hana Urbánková a od r. 1990 do r. 2000 Mgr. Robert Polloczek.
Zrekonstruovaná budova plemenářského podniku rovněž nevyhovovala požadavkům na kvalitní víceoborovou výuku.Vynikající podmínky pro činnost školy přinesla až nová budova ZUŠ, která během necelých dvou let vyrostla v centru našeho města. Vyučovat se začalo v září 2003. V současné době je ředitelem školy pan Aleš Smutný.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení