Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

je tu pro všechny, kteří rádi kreslí, malují, modelují, vymýšlí a vidí v obyčejných (všedních) věcech a situacích něco víc... Zkrátka výtvarný obor je tu pro ty, kteří se nebojí fantazie a tvoření.

Ve výuce se snažíme rozvíjet tvůrčí schopnosti žáků, důraz je kladen především na kreativitu, fantazii a samostatné myšlení při práci.

Během roku se žáci seznamují a procvičují v řadě základních výtvarných technik a jejich vzájemných kombinacích (kresba tužkou, rudkou, perokresba, malba temperovými barvami, akvarelem, pastelem, linoryt, tisk z koláže, slepotisk, modelování z keramické hlíny, práce s různým materiálem, vytváření z papíru, plastu…)


hundr 0051 1 2

Nadaní žáci, kteří se chtějí hlásit na střední školy umělecké i pedagogické, ale i na vysoké školy např. architekturu, mají možnost se v rámci výuky připravovat na talentové zkoušky.
Výtvarný obor mohou navštěvovat děti od 6 – 18 let, kapacita oboru je 80 žáků.
Výuka je rozdělena na: přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně. Poslední ročníky I. a II. stupně ukončují své studium absolventskou prací.
VO se prezentuje při projekcích na celoškolských představeních pro veřejnost. Práce žáků jsou celoročně vystaveny v prostorách školy. Konec školního roku je završen Absolventskou výstavou a Výběrovou výstavou.
Žáci navštěvují několikrát do roka umělecké výstavy ve Veselí či v blízkém okolí.

3 4

BcA. Veronika Remešová, učitelka VO

AKCE VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

  • Vánoční výzdoba ZUŠ
  • Výstava absolventských žákovských prací na Panském dvoře při ZUŠ FESTu
  • Výstava žákovských prací v prostorách ZUŠ
  • Výroba tabla
  • Celý školní rok – návrhy a výroba plakátů na akce ZUŠ
  • Reklamní placky ZUŠ - výroba

Fotografie výtvarného oboru najdete ve Fotogalerii.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení