Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

„Tanec může odhaliti ono tajemné, co hudba skrývá a má nad to tu výhodu, že je lidštější a hmotnější."

                                                                                                                                                   Charles Boudelaire    

Taneční obor má v ZUŠ Veselí nad Moravou dlouholetou tradici. Je po hudebním oboru druhým nejstarším oborem školy, kterým prošly stovky žáků.

Hlavním výukovým předmětem je i nadále klasický tanec, který je základem pro všechny taneční techniky. V současné době se stále více věnujeme i modernímu výrazovému tanci. Důvodem je rychlý rozvoj tance v poslední době, vznik nových směrů a trendů a zájem mladé generace o novodobou taneční techniku. 

Hlavními úkoly tanečního oboru jsou kromě rozvoje pohybových schopností a dovedností, upevňování správného držení těla, posilování svalstva a zpružňování kloubů a páteře také pěstování hudebního cítění, vnímání rytmu, rozvoj pohybové fantazie a tvořivosti a vytváření vnitřní citlivosti a výrazovosti v pohybu a tanci.

To vše přispívá ke kultivování celé osobnosti žáka. Čím dokonaleji se dětem podaří vnímat a ovládat pohyb a své tělo, tím snadněji udrží v celistvosti svou osobnost, která pak působí ušlechtile a harmonicky.

Taneční hodiny probíhají v příjemném prostředí moderně a vkusně zařízeného zrcadlového sálu, který umožňuje tanečníkům vizuální kontrolu vlastního těla a pohybu. Podlaha sálu je pokryta tzv. baletizolem.

Výuka v tanečním oboru se člení na přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně.

Žákyně 7. ročníku I. stupně absolvují postupové zkoušky do II. stupně.

Vyučovacími předměty jsou

 •     Přípravná taneční výchova (1 - 2 roky)
 • taneční průprava (1. a 2. ročník I. stupně)
 • taneční styly a techniky - současnýklasický a lidový tanec (od 3. ročníku I. stupně do konce studia)
 • taneční praxe (od 1. ročníku I. stupně do konce studia)

Kapacita tanečního oboru je v současné době 73 žáků a je zcela naplněna.

od školního roku 2018/2019 učíme všechny ročníky podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Veselí nad Moravou (viz. odkaz ŠVP).

Helena Konečná a Markéta Roubalová, učitelky tanečního oboru

 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2023/2024

foto najdete v odkazu Fotogalerie nebo přímo zde https://www.zonerama.com/zusveseli 

 • 13. října - se uskutečnila open air akce Léta letí k 20. výročí působení zušky v budově na náměstí Míru.. Za taneční obor zde vystoupily žákyně II. stupně s choreografií "Zlo je omyl dobra".
 • 7. listopadu - k výročí školy byl uspořádán Den otevřených dveří - žáci tanečního oboru pracovali ve svých tanečních hodinách a spolupracovali jako průvodci návštěvníků ZUŠ.
 • 14. a 15. prosince proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ - 4x pro ZŠ a MŠ a 1x pro rodiče a veřejnost. Žákyně tanečního oboru předvedly choreografie - Sněhuláci (1. a 2. ročník), Čertice (5. a 6. ročník), Uklízečky (6. a 7. ročník) a Vánoční shon (II. stupeň).
 • 31. ledna - pořádala naše ZUŠ charitativní akci Koncert pro vážku, na které vystoupily žákyně 4. a 5. ročníku s tancem Koncert pro vážky a žákyně II. stupně s tancem Neustálý spěch.
 • 3. dubna - se konal tradiční Koncert učitelů ZUŠ. Program doplnilo taneční číslo O Johance, kterou zatančily nejstarší žákyně oboru a slovem jej doprovodila žákyně LDO A. Mičková.
 • 11. a 12. dubna - jsme společně se žáky literárně-dramatického oboru odehráli představení s názvem Kudy chodí malý lev - 4 x pro školy a 1x veřejnost. Na tuto společnou práci byla vybrána skupina děvčat 3. a 4. ročníku.

  

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2022/2023

 • 15. a 16. prosince - se v kině Morava uskutečnilo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ. Proběhlo celkem 5x. 4x pro ZŠ a MŠ a 1x pro veřejnost. Taneční obor na vystoupení představil 3 tance - "Tančící vločky" (3. + 4. ročník), "Darečci" (6. + 7. ročník + II. stupeń) a "Harmonie" (II. stupeň.
 • 27. ledna - uspořádala škola pro žáky tanečního oboru zájezd na baletní představení Romeo a Julie v Janáčkově divadel v Brně. Akc e se zúčastnilo i několik žáků z HO
  a LDO.
 • 8. února - se uskutečnil 19. ročník charitativní akce Koncert pro vážku. Žákyně TO zatančily tanec "Malé baletky" (3. + 4. ročník) a Křídla motýlí (5. + 6. ročník).
 • 3. března - vystoupily žákyně II. stupně v komponovaném pořadu s názvem Poetický večer. Ve spolupráci s žáky literárně - dramatického oboru předvedly několik literárně tanečních koláží.
 • 28. dubna - proběhl na kulturním domě již 6. ZUŠ BÁL. Tentokrát ve stylu retro. Žákyně 4. a 5. ročníku na něm zatančily Tanec v dešti, žákyně 6., 7. ročníku tanec Uklízečky a nejstarší tanečnice spolu s mladšími dětmi předvedly společný tanec Abba Dance.
 • 28. května - se uskutečnilo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru Tanec pro radost v kině Morava. Vystoupili na něm všichni žáci tanečního oboru v tancích stylu současného, klasického a lidového. Program obohatili studenti Taneční konzervatoře Brno.
 • 1. června - proběhl na veselském náměstí VII. ročník celostátního festivalu ZUŠ - ZUŠ OPEN. Účinkovaly zde nejlepší cimbálové muziky Jihomoravského kraje včetně našich dvou cimbálových muzik. Dále proběhl koncert BROLNU s dětskými sólisty za účasti Magdaleny Kožené. Naše tanečnice II. stupně zde zatančily východoslovenské karičky.
 • 5. a 6. června - uspořádala naše škola Zábavné dopoledne pro děti z MŠ a 1. tříd ZŠ. Svoji práci zde představili žáci všech oborů. Z tanečního oboru předvedly svůj tanec Indiáni dívky 1., 2. a 3. ročníku, tanec Dárečci dívky 7. ročníku a II. stupně, tanec Mobilem ani omylem dívky 3. a 4. ročníku a tanec Křídla motýlí dívky 5. a 6. ročníku.
 • 16. června - se konal již 10. ročník přehlídky umělecké činnosti ZUŠ - ZUŠ FEST. Za taneční obor vystoupily kromě nejmladších dětí všechny ročníky. Předvedly tance: Mobilem ani omylem (3. + 4. ročník), Do rytmu (4. + 5. ročník), ABBA dance (1., 2., 3. ročník I. stupně + II. stupeň), Křídla motýlí ( 5. + 6. ročník), Není dobro bez zla (6. + 7. ročník), Začátek konce (T. Křížová II. st.), Karičky (II. stupeň).

 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2021/2022

 • 16. prosince - proběhlo natáčení Vánočního vystoupení ZUŠ 2021 namísto živé prezentace z důvodu nepříznivé epidemiolog. situace. Účinkovaly žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 5. a 6. ročníku s tancem Haleluja a žákyně II. stupně s tancem Dolcemente.
 • 20. ledna - se uskutečnila besídka tanečního a literárně-dramatického oboru s hosty oboru hudebního. Žákyně 3. ročníku an ní představily tanec "O bylinkách", žákyně 4. ročníku tanec "Riki Tiki Tavi", žákyně 6. a 7. ročníku tanec "Figlio Perduto", a žákyně II. stupně tanec "Je suis malade".
 • 23. března - uspořádala škola po roční pauze 18. ročník charitativního Koncertu pro vážku. Za taneční obor vystoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách a žákyně 6. a 7. ročníku s choroegrafií Figlio Perduto.
 • 18. března - vystoupily žákyně II. stupně na komponovaném Poetickém večeru s choreografií Je suis malade.
 • 20. března - jsme se zúčastnili krajské taneční postupové přehlídky v Brně. Tančily žákyně 3. ročníku, p. uč. Konečné, které za choreografii O bylinkách získaly ocenění za kompozici a čistý taneční projev. Vlastní sólový tanec předvedala Tereza Křížová, ze třídy p. uč. Roubalové, která získala ocenění za přesvědčivou interpretaci. Gratulujeme!
 • 23. března - proběhla okresní postupová taneční přehlídka ZUŠ v Hodoníně. Z naší ZUŠ soutěžily 4 choreografie. Choreografie Figlio Perduto žákyň 7. ročníku (p. uč. Roubalová) a choreografie Je suis malade žákyň II. stupně (p. uč. Roubalová) získaly Stříbrné pásmo a ocenění za celkový výtvarný dojem a technickou připravenost. Choreografie O bylinkách žákyň 3, ročníku (p. uč. Konečná) získala ocenění za originální výběr hudby, námětu a jeho taneční zpracování, sólová choreografie Polarita Terezy Křížové (p. uč. Roubalová) ocenění za výraz a vyspělou taneční techniku a obě pak získaly Zlaté pásmo a přímý postup do krajského kola v Blansku. Gratulujeme!
 • 20. dubna - jsme se zúčastnili krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ v Blansku. Z okresního kola sem postoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách. Získaly Stříbrné pásmo a Ocenění za výběr  námětu a propojení mluveného slova s hudbou. Další naší žákyní, která postoupila z okresního kola se svojí vlastní choreografií Polarity, byla Tereza Křížová ze II. stupně. Získala Zlaté pásmo, ocenění za interpretaci a prožitek v tanci a návrh na postup do ústředního kola. Gratulujeme!
 • 29. května - proběhlo po dvou letech odmlky závěrečné vystoupení tanečního oboru s názvem Tanec pro radost. V nových choreografiích se představily všechny žákyně tanečního oboru. Jako hosté vystoupili budoucí profesionální tanečníci z Taneční konzervatoře Brno, z nichž jedna je bývalá žákyně tanečního oboru ZUŠ Veselí.
 • 30. a 31. května - se v ZUŠ uskutečnilo Zábavné dopoledne pro děti z MŠ a z 1. tříd ZŠ. Vystoupení a práci s diváky měly připraveny všechny umělecké obory. Z tanečního oboru vystoupily žákyně 2. ročníku s tancem Veverky, žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 7. ročníku s tancem Kuřátka a žákyně II. stupně s tancem Are you.
 • 16. června - se konal již 9. ročník celoškolské přehlídky činnosti ZUŠ - ZUŠ FEST. Tentokrát se akce konala na novém náměstí a pódiu. Divákům jsme předvedli  5 choreografií - Veverky, O bylinkách, Pásmo českých lidových tanců, Kuřátka a Are you.

 

 

 

  

PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení