Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

„Tanec může odhaliti ono tajemné, co hudba skrývá a má nad to tu výhodu, že je lidštější a hmotnější."

                                                                                                                                                   Charles Boudelaire    

Taneční obor má v ZUŠ Veselí nad Moravou dlouholetou tradici. Je po hudebním oboru druhým nejstarším oborem školy, kterým prošly stovky žáků.

Hlavním výukovým předmětem je i nadále klasický tanec, který je základem pro všechny taneční techniky. V současné době se stále více věnujeme i modernímu výrazovému tanci. Důvodem je rychlý rozvoj tance v poslední době, vznik nových směrů a trendů a zájem mladé generace o novodobou taneční techniku. 

Hlavními úkoly tanečního oboru jsou kromě rozvoje pohybových schopností a dovedností, upevňování správného držení těla, posilování svalstva a zpružňování kloubů a páteře také pěstování hudebního cítění, vnímání rytmu, rozvoj pohybové fantazie a tvořivosti a vytváření vnitřní citlivosti a výrazovosti v pohybu a tanci.

To vše přispívá ke kultivování celé osobnosti žáka. Čím dokonaleji se dětem podaří vnímat a ovládat pohyb a své tělo, tím snadněji udrží v celistvosti svou osobnost, která pak působí ušlechtile a harmonicky.

Taneční hodiny probíhají v příjemném prostředí moderně a vkusně zařízeného zrcadlového sálu, který umožňuje tanečníkům vizuální kontrolu vlastního těla a pohybu. Podlaha sálu je pokryta tzv. baletizolem.

Výuka v tanečním oboru se člení na přípravné studium, 7 ročníků I. stupně a 4 ročníky II. stupně.

Žákyně 7. ročníku I. stupně absolvují postupové zkoušky do II. stupně.

Vyučovacími předměty jsou

 •     Přípravná taneční výchova (1 - 2 roky)
 • taneční průprava (1. a 2. ročník I. stupně)
 • taneční styly a techniky - současnýklasický a lidový tanec (od 3. ročníku I. stupně do konce studia)
 • taneční praxe (od 1. ročníku I. stupně do konce studia)

Kapacita tanečního oboru je v současné době 73 žáků a je zcela naplněna.

od školního roku 2018/2019 učíme všechny ročníky podle Školního vzdělávacího programu ZUŠ Veselí nad Moravou (viz. odkaz ŠVP).

Helena Konečná a Markéta Roubalová, učitelky tanečního oboru

  

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2021/2022

foto najdete v odkazu Fotogalerie nebo přímo zde https://www.zonerama.com/zusveseli 

 • 16. prosince - proběhlo natáčení Vánočního vystoupení ZUŠ 2021 namísto živé prezentace z důvodu nepříznivé epidemiolog. situace. Účinkovaly žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 5. a 6. ročníku s tancem Haleluja a žákyně II. stupně s tancem Dolcemente.
 • 20. ledna - se uskutečnila besídka tanečního a literárně-dramatického oboru s hosty oboru hudebního. Žákyně 3. ročníku an ní představily tanec "O bylinkách", žákyně 4. ročníku tanec "Riki Tiki Tavi", žákyně 6. a 7. ročníku tanec "Figlio Perduto", a žákyně II. stupně tanec "Je suis malade".
 • 23. března - uspořádala škola po roční pauze 18. ročník charitativního Koncertu pro vážku. Za taneční obor vystoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách a žákyně 6. a 7. ročníku s choroegrafií Figlio Perduto.
 • 18. března - vystoupily žákyně II. stupně na komponovaném Poetickém večeru s choreografií Je suis malade.
 • 20. března - jsme se zúčastnili krajské taneční postupové přehlídky v Brně. Tančily žákyně 3. ročníku, p. uč. Konečné, které za choreografii O bylinkách získaly ocenění za kompozici a čistý taneční projev. Vlastní sólový tanec předvedala Tereza Křížová, ze třídy p. uč. Roubalové, která získala ocenění za přesvědčivou interpretaci. Gratulujeme!
 • 23. března - proběhla okresní postupová taneční přehlídka ZUŠ v Hodoníně. Z naší ZUŠ soutěžily 4 choreografie. Choreografie Figlio Perduto žákyň 7. ročníku (p. uč. Roubalová) a choreografie Je suis malade žákyň II. stupně (p. uč. Roubalová) získaly Stříbrné pásmo a ocenění za celkový výtvarný dojem a technickou připravenost. Choreografie O bylinkách žákyň 3, ročníku (p. uč. Konečná) získala ocenění za originální výběr hudby, námětu a jeho taneční zpracování, sólová choreografie Polarita Terezy Křížové (p. uč. Roubalová) ocenění za výraz a vyspělou taneční techniku a obě pak získaly Zlaté pásmo a přímý postup do krajského kola v Blansku. Gratulujeme!
 • 20. dubna - jsme se zúčastnili krajské přehlídky tanečních oborů ZUŠ v Blansku. Z okresního kola sem postoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách. Získaly Stříbrné pásmo a Ocenění za výběr  námětu a propojení mluveného slova s hudbou. Další naší žákyní, která postoupila z okresního kola se svojí vlastní choreografií Polarity, byla Tereza Křížová ze II. stupně. Získala Zlaté pásmo, ocenění za interpretaci a prožitek v tanci a návrh na postup do ústředního kola. Gratulujeme!
 • 29. května - proběhlo po dvou letech odmlky závěrečné vystoupení tanečního oboru s názvem Tanec pro radost. V nových choreografiích se představily všechny žákyně tanečního oboru. Jako hosté vystoupili budoucí profesionální tanečníci z Taneční konzervatoře Brno, z nichž jedna je bývalá žákyně tanečního oboru ZUŠ Veselí.
 • 30. a 31. května - se v ZUŠ uskutečnilo Zábavné dopoledne pro děti z MŠ a z 1. tříd ZŠ. Vystoupení a práci s diváky měly připraveny všechny umělecké obory. Z tanečního oboru vystoupily žákyně 2. ročníku s tancem Veverky, žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 7. ročníku s tancem Kuřátka a žákyně II. stupně s tancem Are you.
 • 16. června - se konal již 9. ročník celoškolské přehlídky činnosti ZUŠ - ZUŠ FEST. Tentokrát se akce konala na novém náměstí a pódiu. Divákům jsme předvedli  5 choreografií - Veverky, O bylinkách, Pásmo českých lidových tanců, Kuřátka a Are you.

 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2020/2021 

AKCE v době od Září do DUBNA BYLY ZRUŠENY Z DŮVODU NEPŘÍZNIVé EPIDEMIOLOGICKé situace (pandemie COVID 19). Výuka probíhala většinou distančně.

 • 22. ČERVNA -se uskutečnil čtvrtý ABSOLVENTSKÝ KONCERT, na kterém vystoupily také žákyně tanečního oboru. Absolventky I. a II. stupně zatančily choreografie: Arcade, Dolcemente, Na hraně a Save myself.
 • 24. ČERVNA – uspořádala škola akci ZUŠ-OPEN-FEST na nádvoří Panského dvora. Za taneční obor vystoupily žákyně 4. ročníku s choreografií BIM BAM, žákyně 5. a 6. ročníku s choreografií Hafanana a žákyně 7. ročníku spolu s II. stupněm s choreografii Spolu.
 • 22. – 24. ČERVNA – se uskutečnily ukázkové (závěrečné) hodiny žáků TO pro rodiče. 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2019/2020 

 • 22. listopadu - se žákyně tanečního oboru zúčastnily přehlídky Taneční mládí v Dolních Bojanovicích. Zatančily choreografie Tak šumí moře (4. a 5. ročník) a Nastěnky (5. a 6. ročník).
 • 12. a 13. prosince - se v kině Morava uskutečnilo Vánoční vystoupení ZUŠ, na kterém se představily všechny obory školy. Žákyně tanečního oboru zatančily 3 choreografie - Andělé (společně 2. ročník I. stupně a II. stupeň), Nastěnky (5. a 6. ročník), Halellujah (7. roč. + II. stupeň). 
 • 2. února - vystoupily žákyně 5.a 6. ročníku na Klavírním recitále Marie Brožovičové, učitelky ZUŠ. Zatančily choreografii Barvy na živě hranou skladbu Paleta J. Vřešťála. 
 • 12.února - se uskutečnil v ZUŠ již 17. ročník charitativní akce Koncert pro vážku. Taneční obor předvedl 2 choreografie: Andělé - společně žákyně I. a II. stupně a Bim Bam - žákyně 3. ročníku I. stupně.
 • 28. ÚNORA - zatančily žákyně II. stupně na Poetickém večeru žáků literárně-dramatického oboru.
 • Akce v průběhu března, dubna, května a částečně června byly zrušeny z důvodu nepříznivých epidemiologických podmínek (pandemie COVID 19).
 • 23. A 25. června - se uskutečnily dva ze čtyř absolventských koncertů, na kterých vystoupily také žákyně tanečního oboru. Absolventky I. a II. stupně zatančily choreografie Coronadance a Poslední krok. Na Chopinovo Nocturno zatančila také žákyně ze 6. ročníku I. stupně - Tereza Křížová.

 

Vystoupení a akce tanečního oboru ZUŠ ve školním roce 2018/2019

 • 25. Října - pořádala zuška celoškolské vystoupení ke 100. výročí vzniku republiky s názvem "NEBE NA ZEMI". V programu vystoupily tanečnice 5. ročníku s choreografií Holduj tanci pohybu a žákyně II. stupně zatančily na fragment z Janáčkovy Sinfonietty.
 • 13. a 14. prosince - proběhlo celoškolské Vánoční vystoupení ZUŠ v kině Morava. V programu, který jsme odprezentovali 4x (1x pro veřejnost a 3x pro školy z Veselí a okolních obcí), účinkovaly také žákyně tanečního oboru. Zatančily choreografii - Rozpustilé vločky (4. a 5. ročník), Čertice (5. a 6. ročník), Polštářkový (6. ročník).
 • 22. LEDNA - zatančily žákyně 3. ročníku na KLAVÍRNÍ BESÍDCE ZUŠ choreografii Tak šumí moře.
 • 6. ÚNORA - uspořádala ZUŠ již 16. ročník charitativní akce Koncert pro vážku. Žákyně tanečního oboru představily v programu choreografie Tak šumí moře (3. ročník), Polštářkový (6. ročník) a Zrcadlo (druhý stupeň).
 • 1. března - vystoupily žákyně tanečního oboru na tradičním Poetickém podvečeru. Komponovaný program doplnily taneční etudou Pohyby (II. stupeň) a Motlitba za vodu (6. ročník).
 • 10. dubna - zatančily žákyně II. stupně choreografii Sinfonietta na Koncertu učitelů.
 • 10. května - se uskutečnil již 5. ZUŠ BÁL, tentokrát s názvem Květinový - od květiny po hippies. Taneční vstupy patřily žákyním tanečního oboru s tanci Čmeláci a Duhové tancování a Tanečním stálicím s tancem Letní bál. 
 • 26. května - proběhlo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru Tanec pro radost. V nových choreografiích se představily všechny žákyně a absolventky, vystoupily také bývalé žákyně a hosté z Taneční konzervatoře Brno. 
 • 31. května - jsme se zapojili do celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN pořadem "Na lidovou notu". Dívky 3. ročníku v něm zatančily choreografii To je zlaté posvícení a žákyně z II. stupně tanec Dřeváčkový.
 • 21. Června - proběhl na prostranství před ZUŠ již 7. ročník tradičního celoškolského zábavného programu ZUŠ FEST. Taneční obor vystoupil s choreografiemi: Klauni, To je zlaté posvícení, Bim Bam, Čmeláci, Polštářkový a Hallelujah.

  

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení