Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

V tomto školním roce proběhla pouze školní kola soutěží 
a 13. 2. okresní kolo soutěže ZUŠ ve hře na kytaru v Kyjově - 1 žák získal 1. místo s postupem do krajského kola.

OSTATNÍ SOUTĚŽE SE Z DŮVODU PANDEMIE COVID 19 NEKONALY.

 

Soutěže a přehlídky ve školním roce 2018/2019

Hudební obor

V lednu a únoru probíhala školní kola a přehrávky soutěžících...

Okresní kola

 • 27. 2. 2019 – OK soutěže ZUŠ – hra na akordeon ve Veselí nad Moravou:
  • 2. místo – 2x (žáci A. Březovské)
 • 1. 3. 2019 – OK soutěže ZUŠ – komorní hra žesťových nástrojů v Kyjově:
  • 2x 1. místo s postupem do ÚK (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)

Krajská kola

 • 20. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – sborový zpěv v Mikulově:
  • 3. místo (pěvecký sbor M. Zalubilové)
 • 22. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – komorní hra žesťových nástrojů v Brně:
  • 2x 1. místo s postupem do ÚK (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)
 • 26. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – komorní hra smyčcových nástrojů v Ořechově:
  • 1. místo (Couvée Quartet – žáci M. Kolacii )

Ústřední kola

 • 28. 4. – 2. 5. 2019 – ÚK soutěže ZUŠ ve hře dechových souborů Liberec:
  • 2. místo – 2x (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)

Ostatní soutěže 

 • 4. 4. 2019 - Krajská soutěžní přehlídka sborů JmK v Brně:
  • Bronzové pásmo (žáci M. Zalubilové)
 • 2. 6. 2019 – Mezinárodní soutěž juniorů na Konzervatoři Brno:
  • 3. místo (žák J. Štici)
 • 10. 5. 2019 Celostátní soutěž pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou:
  • Čestné uznání (žáci M. Dvořanové)

 

Literárně-dramatický obor

Okresní kolo

 • 20. 3. 2019 – Přehlídka dětských recitátorů v Hodoníně:
  • Soutěžili 3 žáci, 1 postup do KK.

Krajská kola

 • 3. 4. 2019 – Krajské kolo soutěže ZUŠ literárně dramatické obory – kolektivní projev v Boskovicích:
  • Zlaté pásmo s postupem do ÚK
  • Stříbrné pásmo
 • 25. 4. 2019 – recitační soutěž Dětská scéna v Brně:
  • Cena diváka a Cena poroty
 • 12. a 13. 4. – divadelní festival ŠPÍL-BERG v Brně
  • Ocenění poroty 3x a postup na festival Wolkrův Prostějov

Celostátní festival

 • Celostátní přehlídka soutěže ZUŠ literárně dramatické obory v Litvínově:
  • Stříbrné pásmo
 • Celostátní festival „Wolkerův Prostějov“:
  • Představení Kabaretní kuriozita zahájila festival.
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení