Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hudební obor je nejstarším oborem naší školy. Vyučujeme v něm hře na 24 nástrojů, sólovému a sborovému zpěvu. V současnosti je kapacita hudebního oboru 325 žáků.

Studium se dělí na:

Přípravnou hudební výchovu (PHV) – pro děti, které v době nástupu do ZUŠ nemají ještě 7 let.
V PHV děti navštěvují jedenkrát týdně kolektivní výuku, v níž rozvíjí své tvořivé schopnosti, získávají elementární znalosti a zkušenosti v oboru hudby. V průběhu školního roku si děti vyberou studijní zaměření – hudební nástroj, na který budou od 1. ročníku hrát.

Studium 1. stupně – je určeno pro žáky od 7 let a trvá 7 let. Žáci navštěvují 45 minutovou lekci svého nástroje a do 5. ročníku studia ještě navíc jednou týdně lekci hudební nauky. Od 4. ročníku, kdy by to již dovednosti žáka ve hře na nástroj měly dovolovat, se děti zapojují do hudební praxe – různá hudební uskupení (smyčcové, dechové, kytarové, akordeonové soubory, sbory, cimbálové muziky, rocková kapela, folková kapela, taneční orchestr, komorní hra, čtyřruční hra a další).

Studium 2. stupně – je určeno především absolventům 1. stupně, kteří chtějí své dovednosti dále prohlubovat a uplatňovat v umělecké činnosti, či kteří se chtějí hlásit na umělecké a pedagogické školy. Do 2. stupně se může přihlásit i žák, který 1. stupeň neabsolvoval a má 14 - 17 let. V tom případě studuje látku prvního stupně. (Před studiem 2. stupně je možné navštěvovat přípravnou hudební výchovu v délce 1 roku.) Studium 2. stupně hudebního oboru trvá 4 roky a obsahuje 45 minutovou lekci hry na nástroj a povinnou hudební praxi. 

  

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 • Hotel Strážnice - vystoupení dechového orchestru J. Štici - 6x
 • Setkání veteránů + Veselí v pohybu - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Babylonfest Brno - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Zapojení se do výzvy kulturní galerie Petrof Gallery - odeslána videonahrávka s improvizací žákyně Rii Sabotové ze třídy M. Dvořanové
 • Natáčení benefičního koncertu se stipendisty MENart v Praze v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova s Českou televizí v rámci ZUŠ Open - účast žákyně Sáry Slovákové ze třídy M. Zalubilové
 • Vánoční video PF ZUŠ Veselí nad Moravou - vybraní žáci všech oborů ZUŠ
 • Vánoční videopřání pěvecké třídy M. Zalubilové
 • Vánoční videopřání akordeonové třídy A. Březovské
 • Koledování na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou - akce VKC - vystoupení Saxofonového tria M. Kotači
 • Česká klavírní moderna dětem v kostele sv. Vavřince v Praze - online podoba - odeslány videonahrávky žákyně Rii Sabotové a Anny Piknerové ze třídy M. Dvořanové - vysíláno na Fb stránkách akce a na YouTube
 • MENart v HAMU Praha - účast žáků Alice Jakšové a Pavla Toboly z pěvecké třídy M. Zalubilové - 2x
 • Skladatelé dětem - děti skladatelům - online koncert ze skladeb žáků M. Dvořanové
 • Celostátní online improvizační přehlídka Hrajeme si pro radost JAMU - účast žákyně Rii Sabotové ze třídy M. Dvořanové
 • ZUŠ OPEN 2021 - Óda na radost - zapojení se do celorepublikového projektu - žákyně Karolína Hluší, Kristýna Gažáková a Anna Šrámková ze třídy M. Zalubilové
 • Pohřeb J. Vinklárka - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • „Pošli to dál“ - Celostátní přehlídka distančních videí - žáci ze třídy M. Dvořanové
 • „Jakpak je dnes u nás doma“ - online přehlídka pro rodinné týmy - žáci ze třídy M. Dvořanové
 • Osvobození Veselí nad Moravou - kladení věnců - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Slavnosti sv. Jana Nepomuckého NAVALIS v Praze - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Salon ZUŠ - Pražské jaro - MENart Praha - účast žáků Alice Jakšové a Pavla Toboly z pěvecké třídy M. Zalubilové
 • Otevření přístavu ve Veselí nad Moravou - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • První svaté přijímání ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Čtyři absolventské koncerty žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • ZUŠ OPEN FEST - celoškolská akce - vystoupení žáků a učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Mše svatá v kostele sv. Tomáše v Brně - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Mozartovy děti - náměstí Svobody v Brně - vystoupení žesťového kvintetu ml. + st. J. Štici a tanečního orchestru EFF J. Matuškové
 • Primiční mše ve Vyškově - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem v Jeseníkách
 • Lázně Jeseník - koncert dechového orchestru J. Štici
 • Soustředění Big bandu J. Konečného v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Červánková noc Strážnice - vystoupení Big bandu J. Konečného
 • Soustředění cimbálové muziky na Lučině - žáci K. Mičkové, J. Kučery, M. Roubalové a A. Pelcové
 • Soustředění tanečního orchestru EFF J. Matuškové na Radějově
 • Přehlídka DO v Petrově - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Pouť ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Smyčcové kurzy konzervatoř Brno - účast žákyně Elišky Petrželkové ze třídy K. Mičkové
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení