Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hudební obor je nejstarším oborem naší školy. Vyučujeme v něm hře na 24 nástrojů, sólovému a sborovému zpěvu. V současnosti je kapacita hudebního oboru 325 žáků.

Studium se dělí na:

Přípravnou hudební výchovu (PHV) – pro děti, které v době nástupu do ZUŠ nemají ještě 7 let.
V PHV děti navštěvují jedenkrát týdně kolektivní výuku, v níž rozvíjí své tvořivé schopnosti, získávají elementární znalosti a zkušenosti v oboru hudby. V průběhu školního roku si děti vyberou studijní zaměření – hudební nástroj, na který budou od 1. ročníku hrát.

Studium 1. stupně – je určeno pro žáky od 7 let a trvá 7 let. Žáci navštěvují 45 minutovou lekci svého nástroje a do 5. ročníku studia ještě navíc jednou týdně lekci hudební nauky. Od 4. ročníku, kdy by to již dovednosti žáka ve hře na nástroj měly dovolovat, se děti zapojují do hudební praxe – různá hudební uskupení (smyčcové, dechové, kytarové, akordeonové soubory, sbory, cimbálové muziky, rocková kapela, folková kapela, taneční orchestr, komorní hra, čtyřruční hra a další).

Studium 2. stupně – je určeno především absolventům 1. stupně, kteří chtějí své dovednosti dále prohlubovat a uplatňovat v umělecké činnosti, či kteří se chtějí hlásit na umělecké a pedagogické školy. Do 2. stupně se může přihlásit i žák, který 1. stupeň neabsolvoval a má 14 - 17 let. V tom případě studuje látku prvního stupně. (Před studiem 2. stupně je možné navštěvovat přípravnou hudební výchovu v délce 1 roku.) Studium 2. stupně hudebního oboru trvá 4 roky a obsahuje 45 minutovou lekci hry na nástroj a povinnou hudební praxi. 

  

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

 • Křest CD Cvrkot Rózinek K. Mičkové na Baťově kanálu ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farmářských trzích v Bojnicích
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Slavnostech chleba ve Slupu u Znojma
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové v Domově seniorů ve Strážnici
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vinobraní ve Strážnici
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na slavnosti vína v Uherském Hradišti
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na pivním festivalu v Nymburce
 • Pěvecký koncert ,,Slavné melodie hudebního divadla“ v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici u příležitosti 50. výročí otevření ZŠ Hutník ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na oslavách obce Nová Lhota
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové u příležitosti Dne otevřených dveří v Kozojídkách
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici, CM FRAJ, učitelů a žáků ZUŠ na Andělských hodech ve Veselí nad Moravou
 • Benefiční koncert na podporu rakoviny na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení flétnového souboru L. Chumlenové a pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Fatimské pouti v Koclířově
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky a hosty ve Strážnici
 • Vystoupení cimbalistky Adély Jagošové ze třídy M. Múčkové na hodech v Hroznové Lhotě
 • Muzičky 2017 – folklorní vystoupení dětských muzik v ZUŠ Veselí nad Moravou – 12. ročník
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na hodech v Suchově
 • Charitativní „Koncert pro Vážku“ – žáci HO, LDO a TO
 • Soustředění smyčcového orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farmářských trzích v Rajeckých Teplicích
 • Podzimní dušičkový koncert žáků a učitelů ve smuteční síni Veselí nad Moravou
 • Křest knihy paní Mikulkové – vystoupení žesťového kvintetu J. Štici na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Sváteční koncert houslového virtuóza Josefa Špačka v sále ZUŠ Veselí nad Moravou
 • VII. JAZZOFON aneb JAZZ, SWING, BEPOP – RUTINA, nejlepší je LATINA! v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici v Boršicích
 • Soustředění pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, akordeonového souboru A. Březovské, smyčcového souboru J. Matuškové a dechového kvintetu J. Štici v DPS ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové v Blatnici p. Sv. Ant. u příležitosti rozsvěcování vánočního stromečku
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na předvánoční akci v Zbraslavi u Brna
 • Adventní neděle na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení pěveckého sboru Sedmikráska M. Brožovičové, orchestru EFF J. Matuškové, pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, Rózinek K. Mičkové, CM J. Kučery, žesťového kvintetu a dechového orchestru J. Štici a pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Předvádění nových písniček Rózinek K. Mičkové v pořadu Barvínek na rádiu Proglas
 • Koncert Kroměřížských sólistů a komorního orchestru Camerata Cremsiriensis v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Adventní koncert v Uherském Ostrohu – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vánočních trzích v Uherském Hradišti
 • Vánoční koncerty ZUŠ v kině Morava pro žáky ZŠ, MŠ a veřejnost
 • Předvánoční koncert pro seniory v DPS Veselí nad Moravou – vystoupení flétnového souboru L. Chumlenové, žesťového kvintetu J. Štici, akordeonového souboru A. Březovské a smyčcového souboru J. Matuškové
 • Koncert Slováckého komorního orchestru na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení Filipa Gajdy ze třídy M. Kolacii a Adama Ježka ze třída J. Štici
 • Vánoční besídka žáků J. Štici a J. Matuškové v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou
 • Vánoční besídka žáků J. Štici ve Vnorovech
 • Veselské ,,Hej, mistře“ na náměstí Míru - účast žáků a učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Novoroční koncert s přípitkem - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Tříkrálové koledování v Hodoníně, Čejči, Ratíškovicích, Bučovicích a Slavkově u Brna – vystoupení žesťové kvintetu J. Štici 
 • Půlnoční mše v Hroznové Lhotě – účast J. Matuškové, K. Mičkové a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na plese ZUŠ v Zábřehu na Moravě
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Reprezentační ples města Veselí nad Moravou - vystoupení orchestru EFF J. Matuškové, Big Bendu J. Konečného
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Výchovný koncert pro ZŠ Strážnice – účast Rózinek K. Mičkové
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na Farním plese v Hroznové Lhotě
 • Vystoupení CM Fraj na Panském domě u příležitosti fašankové zábavy ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici na dětském krojovém plese v Dolních Bojanovicích
 • Soustředění pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Pohádkový večer v ZUŠ Veselí nad Moravou - účast učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Improvizační přehlídka ,,Hrajeme si pro radost“ na JAMU v Brně – vystoupení Mariany Ivanové a Anny Náplavové ze třídy M. Dvořanové a Julie Hrdouškové ze třídy E. Němečkové
 • Vystoupení žáků A. Březovské a M. Zalubilové k MDŽ v DPS Veselí nad Moravou
 • Soustředění nejmladší CM K. Mičkové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Pohádkový večer v ZUŠ Veselí nad Moravou pro CZŠ - účast učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert CM K. Mičkové a CM M. Kolacii ve Velké nad Veličkou
 • Klavírní recitál Kláry Varsamisové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Výchovný koncert Rózinek K. Mičkové pro ZŠ Strážnice
 • Velikonoční mše ve Veselí nad Moravou – účast chrámového sboru a orchestru J. Matuškové
 • Krajské kolo NS ve hře na lidové nástroje, komorní a souborové hře lidových nástrojů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení chrámového sboru a orchestru J. Matuškové na mši v Hroznové Lhotě
 • Soustředění orchestru EFF J. Matuškové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky města Strážnice
 • Pálení čarodějnic v Kozojídkách - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • ,,Kloboučkový“ ZUŠ BÁL … neboli hlava v gala v KD Veselí nad Moravou
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové při otvírání lázeňské sezóny v Hodoníně
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na vernisáži výstavy Radka Pilaře na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení žáků A. Březovské a M. Zalubilové ke Dni matek v DPS Veselí nad Moravou
 • Májový koncert sborů – vystoupil pěvecký sbor Sedmikrásky M. Brožovičové, pěvecký sbor Silencio E. Němečkové, pěvecký sbor Rosenka M. Zalubilové a pěvecký sbor X – tet
  E. Němečkové
 • Nesoutěžní přehlídka klavírních duí ,,Dvořákův Lipník“ v Lipníku nad Bečvou – účast Lucie Horákové, Zuzany Bártkové a Veroniky Pížové ze třídy M. Dvořanové
 • Vystoupení žesťového kvintetu J. Štici ke Dni matek na Suchově
 • Vystoupení žáků A. Březovské ke Dni matek v DPS ve Veselí nad Moravou
 • Vystoupení dechového orchestru J. Štici pro návštěvníky města Strážnice
 • Putování po blatnických búdách – vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Noc kostelů v Moravském Písku - vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Svaté přijímání ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – účast žákyň z pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové
 • Koncert CM ZUŠ Veselí nad Moravou v Českém rozhlase v Brně s názvem ,,Na živú notečku“
 • Pět absolventských koncerů ( výběrový, individuální)
 • Mezinárodní dětský folklorní festival Štěpy - účast dechového orchestru J. Štici a CM Fraj
 • Celostátní finále dětských zpěváků lidových písní v Brně – účast žákyně Lucie Gajdové ze třídy M. Múčkové
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – účast Filipa Gajdy ze třídy M. Kolacii a Alžběty Grombířové ze třídy K. Mičkové, Rózinek K. Mičkové a orchestru EFF J. Matuškové
 • Zábavné dopoledne pro MŠ z Veselí nad Moravou a blízkého okolí
 • Křest CD ,,NOSLÁVA“ na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • ZUŠFEST – 6. ročník zábavného pořadu
 • ,,P. A. K. O.“ - vystoupení Rózinek K. Mičkové na festivalu v Dolanech u Olomouce
 • Mše svatá v Kuželově – vystoupení žesťového kvintetu J. Štici
 • Zahájení kulturního léta v Kunovicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Hudba na kole – festival Concentus Moraviae v Lednicko – valtickém areálu - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Vystoupení Rózinek K. Mičkové na Masarykově onkologickém ústavu v Brně
 • 73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ,,Strážnice 2018“ a 36. ročník Folklorního festivalu ,,Dětská Strážnice 2018“ - vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Středeční posezení na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou – vystoupení Big bandu J. Konečného
 • Festival ,,Hradecký slunovrat“ v Hradci nad Moravicí - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Festival ,,Svátek bláznů“ ve Veselí nad Moravou - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Memoriál Páji Šrahůlka v Kozojídkách - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem v Jeseníkách
 • Koncert Big bandu J. Konečného v Luhačovicích
 • Soustředění a koncerty Rózinek K. Mičkové v Čechách
 • Koncert Big bandu J. Konečného na přístavu ve Strážnici
 • Slavnostní mše v Kuželově – 300 let od vysvěcení kostela - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Pouť Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Folklorního festival ,,Ozvěny Horňácka“ - vystoupení Rózinek K. Mičkové
 • Koncert Big bandu J. Konečného na přístavu v Petrově
 • Prázdninové soustředění smyčcového orchestru EFF J. Matuškové ve Chvojnici na Slovensku
 • Medzinárodné cimbálové kurzy Jasenie ve Vysokých Tatrách – účast Lucie Gajdové ze třídy M. Múčkové
 • Bartolomějský jarmark ve Veselí nad Moravou - vystoupení COTATCHA ORCHESTRA
 • Koncert dechového orchestru J. Štici ve Strážnici
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení