Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Literárně – dramatický obor začal svou činnost na ZUŠ ve Veselí nad Moravou v roce 2001. V letošním roce jej navštěvuje 56 žáků ve věku od 7 -16 let.

Literárně – dramatický obor je oborem syntetizujícím. Jsou v něm zahrnuty všechny oblasti umění. Základem výuky a prostředkem výchovy jsou tvořivé činnosti dramatické, pohybové, mluvní, přednesové, výtvarné, slovesné a práce s loutkou.

Tato široká škála činností nese s sebou tisíce možností, jak s danou látkou, či tématem pracovat.

LDO pracuje na vybavenosti žáka. Techniky pohybového, mluveného a hudebně rytmického projevu prolínají celým studiem LDO. Vybavují žáka potřebnými dovednostmi pro přirozený, kultivovaný a tvořivý projev. Žáci získávají představu o tvoření představení, stávají se jeho součástí a napomáhají a přispívají k samotné tvorbě divadelního tvaru.

Děti pracují ve skupinách, ale i samostatně. Téměř v každém školním roce je žák zapojen do nově vzniklého představení, ale také se věnuje sólovému projevu. Otevíráme problémy i problémové situace, hledáme cesty k řešení, učíme se vyjadřovat názory a postoje. V poslední době se žáci 1. i 2. stupně LDO zabývají improvizací.

Naše literární „prvotinky" bývají zveřejněny na nástěnce  a můžete si je prohlédnout také ZDE NA NAŠICH STRÁNKÁCH


Součástí výuky LDO je vytvořit povědomí žáků o historii i současnosti dramatické a literární tvorby a vzbudit zájem o kulturní dění.

                                                                                                                                                                                                                        Mgr. Vítězslava Trávníčková

 

AKCE literárně - dramatického OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Prezentace distanční výuky v uzavřené skupině VESELSKÝ DRAMAŤÁK na facebooku.

19.11.2020 - Spolupráce se Sarah Slavíčkovou, tajemnicí redakce časopisu Loutkář – na článku o distanční výuce v LDO - vyšlo v dubnu 2020/ časopis LOUTKÁŘ

16.6.2021 - Absolventský koncert s vystoupením žáků: A. Mičkové, A. Chocholáčové a O. Vávry.

24.6.2021 ZUŠ-OPEN-FEST – MODERÁTOŘI: A. Dufek, J. Michalík, T. Falešníková a K. Sedláčková

VYSTOUPENÍ:

  • Poezie S. Silversteina – úterní skupina
  • Tety Kateřiny – úterní a středeční skupina
  • Pásmo E. Jandla – páteční skupina

25.6.2021 - předpremiéra autorského představení Okno, v sále ZUŠ.

30.6.2021 – odeslání „ besídkových“ videozáznamů pro rodiče všech skupin - Něco málo z mála, Proměny, Westernové monology, Modlitby z Archy, Okno – sestřih z výuky přednesu a společné výuky, pásma poezie, pásma monologů, autorské představení

Archiv aktivit LDO v minulých školních letech

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení