Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Název organizace Základní umělecká škola Veselí nad Moravou, příspěvková organizace
Sídlo organizace náměstí Míru 1676, 698 01 Veselí nad Moravou
Telefon 518 309 651
e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
www zus-veseli.cz
facebook https://www.facebook.com/ZUŠ-Veselí-nad-Moravou-1654413328118764
IČO 70839964
Statutární orgán organizace  ředitel Aleš Smutný
Ředitel školy Aleš Smutný
Jmenování 1. 7. 2000 ředitelem ŠÚ Hodonín,
30. 7. 2001 potvrzení ve funkci Radou Jihomoravského kraje

Výroční zpráva za školní rok 2019/2020
k dispozici v ředitelně školy

Nejdůležitější právní předpisy
k dispozici v ředitelně školy

Vymezení pravomoci a působnosti
viz. § 3 zákona č. 564/1990 Sb.

Pracovník pověřený poskytováním informací a přijímáním a vyřizováním podnětů, stížností a oznámení
zást. řed. Helena Konečná

Odvolání proti rozhodnutí ředitele
viz. zákon č. 71/1967 Sb. a zákon č. 564/1990 Sb.

Postup při vyřizování žádostí, stížností, oznámení
viz. vyhláška č. 150/1958 Ú.1. a zákon č. 106/1999 Sb.

Sazebník úhrad za poskytování informací
dle rozsahu práce a věcných nákladů

ZUŠ jako zpracovatel osobních údajů má povinnost informovat jaké údaje může shromažďovat a na co je potřebuje:

 účel zpracování:

ZUŠ má povinnost vést školní matriku žáků dle z.č. 561/2004 Sb. školský zákon. Předávání a zpracovávání údajů z dokumentace škol a školních matrik pro statistické účely je v anonymní podobě.Školy jsou oprávněny poskytovat údaje ze školní matriky pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním zákonem. Osobní údaje jsou potřebné také na vysvědčení, do třídních knih, katalogu o průběhu studia a do ostatních dokumentů školy.Zpracování osobních údajů zaměstnanců z důvodů personálních, zdravotního a sociálního pojistného, daní, pro statistická zjišťování oprávněných orgánů.

• kategorie osobních údajů

o žákovi:
jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

o zaměstnanci:
jméno, příjmení (rodné a všechna další příjmení předcházející současnému příjmení), rodné číslo, místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o nejvyšším ukončeném vzdělání, předchozí zápočtový list, adresu pro doručování písemností, druh důchodu, zdravotní stav (ČID,PID- ZTP/P apod.), rodinný stav, údaje o dětech, číslo občanského průkazu nebo pasu, zdravotní pojišťovnu u které je zaměstnanec přihlášen.

• doby uchování
osobní údaje se uchovávají pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje uchovávány pouze pro účely statistické, vědecké a pro účely archivnictví dle stanovené doby archivace jednotlivých dokumentů

PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení