Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • Slavnosti chleba ve Slupu u Znojma - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Děkovná pouť Strážnice - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Slavnosti vína Uherské Hradiště - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Pouť Dolní Bojanovice - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Hotel ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Babylonfest Brno - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Společné soustředění cimbálové muziky starší a mladší středisko Littner Bzenec Přívoz - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Podzimní koncert v Kuželově - vystoupení sextetu J. Štici
 • Muzičky 2021 -Tvůrčí dílna interpretace lidové hudby - Hrajeme Horňácko - M. Múčková
 • Slavnostní koncert pro VKC - Big Band ZUŠ - J. Konečný, A. Galuška
 • Koncert barevných melodií v sále ZUŠ - M. Zalubilová, K. Hallová, Z. Hanáček, M. Kolacia, E. Němečková, L. Chumlenová
 • Muzicírování u stromečku v ZUŠ
 • Třídní besídky
 • Natáčení celoškolního vánočního pořadu v sále ZUŠ
 • Vánoční Veselí na novém náměstí - DPS Rosenka - M. Zalubilová, Z. Hanáček, flétnový soubor - K. Hallová, taneční orchestr EFF - J. Matušková, dechový orchestr, dechový sextet a kvintet J. Štica
 • Koncert v Boršicích - vystoupení dechového sextetu J. Štici
 • Tříkrálové koledování ve Veselí - vystoupení dechového sextetu a kvintetu J. Štici a saxofonového tria M. Kotači
 • Vystoupení TO + LDO + hudební sóla - H. Konečná, M. Roubalová, V. Trávníčková, M.Zalubilová, L. Chumlenová
 • Charitativní „Koncert pro vážku“ - celoškolská akce
 • Poetický večer LDO ve spolupráci s TO a HO - V.Trávníčková, M. Zalubilová, Z. Hanáček, A. Pelcová, A. Březovská
 • Výroční schůze odborářů důchodců bývalých železáren Veselí nad Moravou na Panském dvoře - zpěv Jan a Tomáš Habartovi, akordeon Lukáš Vítek - žáci S. Slovákové a A. Březovské
 • ZUŠ Majstři – koncert vynikajících žáků ZUŠ – žáci M. Zalubilové, Z. Hanáčka, M. Kolacii, V. Trávníčkové, M. Dvořanové, J. Štici, M. Brožovičové, M. Roubalové, M. Múčkové
 • Soustředění mladší a starší cimbálové muziky na představení „Kterak Honza…“ - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Otvírání Baťova kanálu - vystoupení sextetu J. Štici 
 • Večer s hvězdou - koncert starších žáků pěvecké třídy - M. Zalubilová, Z. Hanáček, K. Hallová
 • Výchovné koncerty pro ZŠ na představení „Kterak Honza…“ 4x pro školy + 1x pro veřejnost - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Den matek v Domě pečovatelské služby ve Veselí nad Moravou - A. Březovská, V. Trávníčková
 • Slavnosti Sv. Jana Nepomuckého - Navalis v Praze - vystoupení dech. orch. J. Štici
 • Výběrový absolventský koncert + vernisáž výtvarného obru V. Remešové
 • Akademie volného času - vystoupení v ZUŠ - A. Březovská, M. Zalubilová, K. Mičková, V. Trávníčková, Z. Hanáček, J. Tranová
 • Přehlídka dechových orchestrů v Piešťanech – J. Štica
 • Krajské kolo soutěže ZUŠ ve hře na cimbál a cimbálových muzik pořádaná v naší škole – výsledky našich žáků viz. odkaz Soutěže
 • Dětský pěvecký sbor Rosenka - celorepubliková akce ZUŠ OPEN - Praha - Koncert ve Valdštejnské zahradě - M. Zalubilová
 • Zábavné dopoledne pro MŠ - celoškolská akce
 • Přehlídka dechových orchestrů v Šardicích - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • 3 Absolventský koncerty
 • Noc kostelů - koncert v Blatničce - M. Zalubilová, M. Brožovičová
 • Představení CM „Kterak Honza“ v Rožnově pod Radhoštěm na mezinárodním festivalu folklorních souborů „Ondrášova valaška“ - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Na kole dětem ve Veselí nad Moravou – charitativní akce - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Mozartovy děti v Brně – Společný koncert žáků ZUŠ s Filharmonií Brno – žák (tuba) J. Štici a žák (kontrabas) M. Slováka, Koncert dětských sólistů – žák cimbálové třídy M. Múčkové, Koncert souborů na náměstí Svobody – dech. orchestr a kvintet J. Štici
 • Smetanova Litomyšl - M. Múčková
 • ZUŠ Fest - vystoupení všech oborů ZUŠ
 • Cimbálový výlet Brno - M. Múčková
 • Koncert žáků cimbálové třídy ve Skalici - M. Múčková
 • Představení CM „Kterak Honza“ pro školy a veřejnost v ZUŠ - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Večer s hvězdou pro ZŠ - M. Zalubilová, Z. Hanáček, K. Hallová
 • Koncert Improbandu M. Kotači ve Strážnici
 • Koncert dechového orchestru J. Štici s Holandskou kapelou ve Veselí nad Moravou
 • Přehlídka dechových orchestrů v Hluku - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Národní pouť na Velehradě - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Sněžníkem
 • Lázně Jeseníky, lampionový průvod - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Soustředění Bigbandu J. Konečného v ZUŠ
 • Hudební tábor orchestru EFF M. Matuškové ve Chvojnici na Slovensku
 • Soustředění starší CM - Littner Bzenec - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Koncert Bigbandu J. Konečného v Lednici
 • Vystoupení Improbandu ZUŠ na akci Hello jazz weekend v Kyjově
 • Představení CM „Kterak Honza…“ - F scéna Brno - J. Kučera, K. Mičková, M. Roubalová
 • Koncert Improbandu M. Kotači na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou

AKCE  TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • 16. PROSINCE - proběhlo natáčení VÁNOČNÍHO VYSTOUPENÍ ZUŠ 2021 namísto živé prezentace z důvodu nepříznivé epidemiolog. situace. Účinkovaly žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 5. a 6. ročníku s tancem Haleluja a žákyně II. stupně s tancem Dolcemente.
 • 20. LEDNA - se uskutečnila BESÍDKA tanečního a literárně-dramatického oboru s hosty oboru hudebního. Žákyně 3. ročníku an ní představily tanec "O bylinkách", žákyně 4. ročníku tanec "Riki Tiki Tavi", žákyně 6. a 7. ročníku tanec "Figlio Perduto", a žákyně II. stupně tanec "Je suis malade".
 • 23. BŘEZNA - uspořádala škola po roční pauze 18. ročník charitativního KONCERTU PRO VÁŽKU. Za taneční obor vystoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách a žákyně 6. a 7. ročníku s choroegrafií Figlio Perduto.
 • 18. BŘEZNA - vystoupily žákyně II. stupně na komponovaném POETICKÉM VEČERU s choreografií Je suis malade.
 • 20. BŘEZNA - jsme se zúčastnili KRAJSKÉ TANEČNÍ POSTUPOVÉ PŘEHLÍDKY V BRNĚ. Tančily žákyně 3. ročníku, p. uč. Konečné, které za choreografii O bylinkách získaly OCENĚNÍ ZA KOMPOZICI A ČISTÝ TANEČNÍ PROJEV. Vlastní sólový tanec předvedala Tereza Křížová, ze třídy p. uč. Roubalové, která získala OCENĚNÍ ZA PŘESVĚDČIVOU INTERPRETACI. GRATULUJEME!
 • 23. BŘEZNA - proběhla OKRESNÍ POSTUPOVÁ TANEČNÍ PŘEHLÍDKA ZUŠ V HODONÍNĚ. Z naší ZUŠ soutěžily 4 choreografie. Choreografie Figlio Perduto žákyň 7. ročníku (p. uč. Roubalová) a choreografie Je suis malade žákyň II. stupně (p. uč. Roubalová) získaly STŘÍBRNÉ PÁSMO A OCENĚNÍ ZA CELKOVÝ VÝTVARNÝ DOJEM A TECHNICKOU PŘIPRAVENOST. Choreografie O BYLINKÁCH žákyň 3, ročníku (p. uč. Konečná) získala OCENĚNÍ ZA ORIGINÁLNÍ VÝBĚR HUDBY, NÁMĚTU A JEHO TANEČNÍ ZPRACOVÁNÍ, sólová choreografie POLARITA Terezy Křížové (p. uč. Roubalová) OCENĚNÍ ZA VÝRAZ A VYSPĚLOU TANEČNÍ TECHNIKU a obě pak získaly ZLATÉ PÁSMO A PŘÍMÝ POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA V BLANSKU. GRATULUJEME!
 • 20. DUBNA - jsme se zúčastnili KRAJSKÉ PŘEHLÍDKY TANEČNÍCH OBORŮ ZUŠ V BLANSKU. Z okresního kola sem postoupily žákyně 3. ročníku s choreografií O bylinkách. ZÍSKALY STŘÍBRNÉ PÁSMO A OCENĚNÍ ZA VÝBĚR  NÁMĚTU A PROPOJENÍ MLUVENÉHO SLOVA S HUDBOU. Další naší žákyní, která postoupila z okresního kola se svojí vlastní choreografií Polarity, byla Tereza Křížová ze II. stupně. ZÍSKALA ZLATÉ PÁSMO, OCENĚNÍ ZA INTERPRETACI A PROŽITEK V TANCI A NÁVRH NA POSTUP DO ÚSTŘEDNÍHO KOLA. GRATULUJEME!
 • 29. KVĚTNA - proběhlo po dvou letech odmlky závěrečné vystoupení tanečního oboru s názvem TANEC PRO RADOST. V nových choreografiích se představily všechny žákyně tanečního oboru. Jako hosté vystoupili budoucí profesionální tanečníci z Taneční konzervatoře Brno, z nichž jedna je bývalá žákyně tanečního oboru ZUŠ Veselí.
 • 30. A 31. KVĚTNA - se v ZUŠ uskutečnilo ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE PRO DĚTI Z MŠ A Z 1. TŘÍD ZŠ. Vystoupení a práci s diváky měly připraveny všechny umělecké obory. Z tanečního oboru vystoupily žákyně 2. ročníku s tancem Veverky, žákyně 4. ročníku s tancem Riki Tiki Tavi, žákyně 7. ročníku s tancem Kuřátka a žákyně II. stupně s tancem Are you.
 • 16. ČERVNA - se konal již 9. ročník celoškolské přehlídky činnosti ZUŠ - ZUŠ FEST. Tentokrát se akce konala na novém náměstí a pódiu. Divákům jsme předvedli  5 choreografií - Veverky, O bylinkách, Pásmo českých lidových tanců, Kuřátka a Are you.

AKCE  VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • Pletky s anděli – spolupráce se scénografkou Evou Blahovou a Danielou Evjákovou (Městská galerie Panský dvůr) na adventní výstavě (výstava žákovských prací)
 • Vánoční andělská výstava v ZUŠ – spolupráce s LDO ZUŠ (čtyřverší s ilustracemi)
 • Otištění čtyřverší s ilustracemi ve Veselských listech
 • Návštěvy výstav v galerii Panského dvora
 • Modlitby z archy – ilustrace k básním (spolupráce s LDO)
 • ZUŠ Majstři – ocenění vynikajících žaček: Kateřina Trusková, Kateřina Všetulová, Ema Prekopová – výstava v ZUŠ
 • Kohout – vizuál k propagaci Krajského kola lidový nástrojů a muzik (plakát, diplomy, placky)
 • Výstava absolventských prací na Panském dvoře
 • Výstava žákovských prací na Panském dvoře
 • zábavné dopoledne pro děti z MŠ a z 1. tříd ZŠ
 • ZUŠ Fest (celoškolský program na náměstí) – tvoření pro děti (kresba na fólie, výroba vlastní placky)
 • Výroba tabla (malování dekorace)
 • Celý školní rok – návrhy a výroba plakátů na akce ZUŠ (použití maleb a grafik žáků ZUŠ)
 • Propagační placky ZUŠ - výroba

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 • 22. – 26. 9. Mezinárodní divadelní festival Soukání v Ostrově, účast žáků páteční skupiny, autorské představení Okno
 • 30. 10. Společná návštěva představení Divadla Lampion: Kde bydlí strach Příprava na Podzimní divadelní košt - představení Okno, které se ale neuskutečnilo z důvodu nemoci
 • 13. 11. Společná návštěva představení Bo Ženy, Tvář na Podzimním divadelním koštu
 • 14. 11. Workshop s režisérkou a lektorkou Maricou Šiškovou
 • 14. 11. Společná návštěva představení z Nitry - DRIM, Nitra: The End Of F.cking World
 • 11. 12. Soustředění s moderátory vánočního pořadu – T. Falešníkovou, K. Sedláčkovou, A. Dufkem, J. Michalíkem
 • 15. 12. Vánoční vystoupení – pořizování videa
 • 20. 1. Společné vystoupení literárně dramatického a tanečního oboru
 • 23. 2. Koncert pro Vážku
 • 18. 3. Poetický večer
 • 1. 4. Wolkrův Prostějov v Brně a v Uherském Hradišti, krajské kolo – J. Michalík, A. Dufek, K. Krepčíková
 • 5. 4. Recitační soutěž Dětská scéna v Hodoníně, okresní kolo – A. Mičková, J. Tillich, R. Koryčanská T. Varsamisová
 • 19. 4. - 20. 4. Soustředění LDO, středeční skupina - zpracování povídky R. Bradburyho: Celé léto v jednom dni
 • 13. 4. Zušmajstři - A. Mičková, J. Tillich
 • 21. a 22. 4. Krajské kolo přehlídky recitátorů Dětská scéna v Brně - R. Koryčanská, T. Varsamisová
 • 28. 4. Soustředění LDO, čtvrteční skupina, zpracování básní D. Mrázkové: Písně mravenčí chůvy
 • 2. – 3. 5. Soustředění LDO , úterní skupina, zpracování lit. předlohy K. Maďarkové: Justýnka a asistenční jednorožec.
 • 5. – 6. 5. Soustředění LDO, páteční skupina, zpracování lit. předlohy A. P. Čechova: Podvodníci z nouze
 • 9. 5. Vystoupení pro dům s pečovatelskou službou J. Tillich, E. Grombíř
 • 16. 5. Soustředění LDO, pondělní skupina, zpracování lit. předlohy M. Sendaka: Tam kde žijí divočiny
 • 18. 5. Výběrový absolventský koncert – Z. Falešníková, S. Varsamisová, V. Pálenský, M. Ivanová
 • 25. 5. Vystoupení pro Akademii třetího věku – sál ZUŠ
 • 30. 5. – 31. 5. Dopolední program pro MŠ
 • 30. 5. Divočiny a Písně lesa - vystoupení pro veřejnost
 • 31. 5. S Justýnou do Fantazie - vystoupení pro veřejnost
 • 2. 6. Proč ne Čechov, dvě dopolední vystoupení - pro CZŠ Veselí nad Moravou, Purkyňovo gymnázium, večer vystoupení pro veřejnost
 • 8. 6. Jen dvě hodiny, dvě dopolední vystoupení - pro ZŠ Hutník Veselí nad Moravou a ZŠ Moravský Písek, večer vystoupení pro veřejnost
 • 14. – 18. 6. Celostátní přehlídka recitátorů Wolkrův Prostějov, K. Krepčíková, A. Dufek, J. Michalík
 • 16. 6. ZUŠ FEST vystoupili i žáci LDO – J. Hanáček, E. Grombíř, A. Mičková, J. Tillich
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení