ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

AKCE  HUDEBNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • Slavnosti chleba ve Slupu u Znojma - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Konference pro obnovu venkova ve Strážnici - vystoupení Rózinek K. Mičkové a smyčcového orchestru EFF J. Matuškové
 • 10. výročí založení CZŠ Veselí nad Moravou - vystoupení dechového kvintetu J. Štici
 • Udělení Ceny města Veselí nad Moravou p. Olejníkovi - vystoupení dechového kvintetu J. Štici
 • Přehlídka DO Rakousko – Siebenhirten - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Pěvecký koncert k 100. výročí vzniku Československa ,,Společně v minulosti – společně v budúcnosti“ v ZUŠ Veselí nad Moravou – účinkující - Lenka Cafourková, Alena Kučerová, Lukáš Hacek, Prof. PhDr. Miloš Schnierer
 • Koncert na podporu léčby rakoviny na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou - vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové a žesťového kvintetu J. Štici
 • Muzičky 2018 – společný koncert mladých CM z Čech, Moravy a Slovenska – 13. ročník - vystoupení CM J. Kučery
 • NEBE NA ZEMI – celoškolský pořad k 100. výročí vzniku Československa v kině Morava
 • Dušičkový koncert ve smuteční síni ve Veselí nad Moravou – vystoupení žáků a učitelů ZUŠ
 • MenART PRAHA – 2. setkání stipendistů na AMU s Kateřinou Kněžíkovou – účast žákyně Sáry Slovákové ze třídy Miroslavy Zalubilové
 • JAZZOFON aneb osmičky v jazzu – koncert v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert pro důchodce v Tasově – vystoupení žáků K. Mičkové, M. Zalubilové, E. Němečkové, M. Brožovičové a J. Štici
 • Sváteční koncert v ZUŠ Veselí nad Moravou u příležitosti 15. výročí působení ZUŠ v nové budově – účast absolventů školy
 • Rozsvícení vánočního stromu v Blatnici - vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Advent u kluziště ve Veselí nad Moravou - vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové a CM J. Kučery, smyčcového orchestru EFF J. Matuškové, flétnového souboru L. Chumlenové, pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové a rockové kapely A. Galušky
 • Soustředění CM K. Mičkové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Mikulášské vystoupení akordeonového souboru A. Březovské, flétnového souboru L. Chumlenové, smyčcového souboru J. Matuškové a pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v DPS Veselí nad Moravou
 • Vánoční koncerty ZUŠ v kině Morava pro žáky ZŠ a veřejnost
 • HEART of DIXIE v sále ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Vánoční besídka žáků J. Matuškové v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou
 • Štěpánský vánoční koncert v Kozojídkách – vystoupení žáků M. Kolacii, M. Zalubilové a K. Mičkové
 • Písňový večer Alžběty Hnilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Novoroční koncert Veselí nad Moravou – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Veselské ,,Hej, mistře“ na náměstí Míru - účast žáků a učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Ples ZUŠ v Zábřehu na Moravě - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Klavírní recitál Marie Brožovičové a jejich hostů v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Reprezentační ples města Veselí nad Moravou - vystoupení tanečního orchestru EFF J. Matuškové
 • MenART Praha – účast Sáry Slovákové ze třídy M. Zalubilové
 • Charitativní „Koncert pro Vážku“ – žáci HO, LDO a TO
 • Farní ples v Hroznové Lhotě - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Odpolední matiné pro kontrabas a klavír – vystoupil Martin Matuška
 • Ples v gala v KD Strážnice – vystoupení Big Bandu J. Konečného
 • Koncert Marka Kotači – Trio v kinokavárně Veselí nad Moravou
 • CUVEÉ QUARTET – vystoupení M. Kolacii v Tasově
 • Fašank v Blatnici pod Svatým Antonínkem - vystoupení pěveckého sboru X – tet E. Němečkové
 • Dětský krojový ples v Dolních Bojanovicích - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Vystoupení k MDŽ v DPS Veselí nad Moravou - žáci A. Březovské, M. Zalubilové a V. Trávníčkové
 • Exhibice v muzice v Tvarožné Lhotě – vystoupení rockové kapely A. Galušky
 • Soustředění pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Swingová tančírna na KD Veselí nad Moravou – vystoupení Big Bandu J. Konečného
 • Koncert žáků Konzervatoře P. J. Vejvanovského Kroměříž v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert v Blatnici pod Svatým Antonínkem - vystoupení pěveckého sboru X– tet E. Němečkové
 • Rózinky v TV NOE v Ostravě
 • Festival ,,Máme rádi baroko“ v Opavě – účast M. Dvořanové
 • Koncert CM K. Mičkové, J. Kučery a M. Kolacii v Brně
 • Koncert učitelů ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert Marco Čaňo v ZUŠ Veselí nad Moravou
 • Koncert ve Strážnici – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Svatba v Kuželově – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • ,,Skalicu – Veselí hranice nedělí“ - vystoupení CM K. Mičkové a CM Skalica
 • Otevírání Baťova kanálu v Petrově – vystoupení Big bandu J. Konečného
 • ,,ZUŠ BÁL od květiny po hippies“ v KD Veselí nad Moravou
 • Vystoupení ke Dni matek v DPS Veselí nad Moravou - žáci A. Březovské, M. Zalubilové a V. Trávníčkové
 • Čtyři absolventské koncerty ( výběrový, individuální)
 • Hotel Strážnice – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Zájezd dechového orchestru J. Štici do Polska – vystoupení
 • Festival ,,Mozartovy děti“ v Brně – účast žákyň z pěveckého sboru Rosenka M. Zalubilové, Filipa Gajdy a Alžběty Grombířové ze třídy M. Kolacii, Matyáše Sečkaře ze třídy M. Slováka, CM J. Kučery, L. Chumlenové, smyčcového orchestru EFF J. Matuškové, žesťového kvintetu J. Štici, K. Mičkové
 • MenART – Pražské jaro - účast Sáry Slovákové ze třídy M. Zalubilové
 • ZUŠ Open - ,,Na lidovou notu“ - vystoupení CM na Panském dvoře ve Veselí nad Moravou
 • Zábavné dopoledne pro MŠ z Veselí nad Moravou a blízkého okolí
 • Vystoupení žesťového kvintetu J. Štici ve Valticích
 • Vystoupení žesťového kvintetu J. Štici ve Strážnici
 • ZUŠFEST – 7. ročník zábavného pořadu
 • NF Smetanova Litomyšl - účast Sáry Slovákové ze třídy M. Zalubilové
 • Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ v Rudolfinu – účast Matyáše Sečkaře ze třídy M. Slováka
 • ,,Paměť národa“ na MěÚ Veselí nad Moravou - vystoupení Adama Jagoše a Lukáše Vítka ze třídy A. Březovské
 • 74. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ,,Strážnice 2019“ a 36. ročník Folklorního festivalu ,,Dětská Strážnice 2019“ - vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Veselí nad Moravou 
 • Přehlídka DO na ,,Na veselském rynečku“ - vystoupení žesťového kvintetu J.Štici
 • Hotel Strážnice – vystoupení dechového orchestru J. Štici pro zahraniční hosty
 • Přehlídka dechových orchestrů v Ratiškovicích – vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Kopaničárské slavnosti ve St. Hrozenkově - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Mezinárodní interpretační kurzy u MgA. Ondřeje Hubáčka v Zábřehu – účast Ivany Slovákové ze třídy E. Němečkové
 • Soustředění a vystoupení dechového orchestru J. Štici ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem v Jeseníkách
 • Jazzboat – koncert Big bandu J. Konečného na přístavišti v Hodoníně
 • Pouť ve Strážnici - vystoupení dechového orchestru J. Štici
 • Hudební festival ,,Parkování 2019“ ve Veselí nad Moravou - vystoupení Big bandu J. Konečného
 • Letní hudební akademie Kroměříž - účast Sáry Slovákové ze třídy M. Zalubilové
 • Koncert ke 100. výročí městských částí Veselí nad Moravou na Bartolomějském náměstí - vystoupení Big bandu J. Konečného
 • Brněnské smyčcové kurzy u Mgr. Václava Horáka – účast Kateřiny Mičkové ze třídy A. Pelcové

AKCE  TANEČNÍHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • 25. ŘÍJNA - pořádala zuška celoškolské vystoupení ke 100. výročí vzniku republiky s názvem "NEBE NA ZEMI". V programu vystoupily tanečnice 5. ročníku s choreografií Holduj tanci pohybu a žákyně II. stupně zatančily na fragment z Janáčkovy Sinfonietty.
 • 13. A 14. PROSINCE - proběhlo celoškolské VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ v kině Morava. V programu, který jsme odprezentovali 4x (1x pro veřejnost a 3x pro školy z Veselí a okolních obcí), účinkovaly také žákyně tanečního oboru. Zatančily choreografii - Rozpustilé vločky (4. a 5. ročník), Čertice (5. a 6. ročník), Polštářkový (6. ročník).
 • 22. LEDNA - zatančily žákyně 3. ročníku na KLAVÍRNÍ BESÍDCE ZUŠ choreografii Tak šumí moře.
 • 6. ÚNORA - uspořádala ZUŠ již 16. ročník charitativní akce KONCERT PRO VÁŽKU. Žákyně tanečního oboru představily v programu choreografie Tak šumí moře (3. ročník), Polštářkový (6. ročník) a Zrcadlo (druhý stupeň).
 • 1. BŘEZNA - vystoupily žákyně tanečního oboru na tradičním POETICKÉM PODVEČERU. Komponovaný program doplnily taneční etudou Pohyby (II. stupeň) a Motlitba za vodu (6. ročník).
 • 10. DUBNA - zatančily žákyně II. stupně choreografii Sinfonietta na KONCERTU UČITELŮ.
 • 10. KVĚTNA - se uskutečnil již 5. ZUŠ BÁL, tentokrát s názvem Květinový - od květiny po hippies. Taneční vstupy patřily žákyním tanečního oboru s tanci Čmeláci a Duhové tancování a Tanečním stálicím s tancem Letní bál. 
 • 26. KVĚTNA - proběhlo závěrečné a absolventské vystoupení tanečního oboru TANEC PRO RADOST. V nových choreografiích se představily všechny žákyně a absolventky, vystoupily také bývalé žákyně a hosté z Taneční konzervatoře Brno. 
 • 31. KVĚTNA - jsme se zapojili do celostátního happeningu základních uměleckých škol - ZUŠ OPEN pořadem "NA LIDOVOU NOTU". Dívky 3. ročníku v něm zatančily choreografii To je zlaté posvícení a žákyně z II. stupně tanec Dřeváčkový.
 • 21. ČERVNA - proběhl na prostranství před ZUŠ již 7. ročník tradičního celoškolského zábavného programu ZUŠ FEST. Taneční obor vystoupil s choreografiemi: Klauni, To je zlaté posvícení, Bim Bam, Čmeláci, Polštářkový a Hallelujah.

AKCE  VÝTVARNÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • Exkurze na Střední uměleckoprůmyslové škole v UH (den otevřených dveří)
 • 100 výročí ČSR - celoškolské vystoupení v kině Morava: projekce prací žáků VO
 • Vánoční vystoupení v kině Morava- projekce prací žáků VO
 • Vánoční výzdoba ZUŠ
 • Návštěva výstavy na Panském dvoře: Práh proměny - Matouš Lipus, Stanislav Karoli (sochy).
 • Návštěva výstavy na Panském dvoře:­­ Kořeny (Cílková – Kolářová - Vachůnová).
 • Návštěva výstavy betlémů na Panském dvoře.
 • ZUŠ BÁL - výzdoba sálu v KD Ves.n.M.
 • Výstava výběrových žákovských prací na Panském dvoře – slavnostní vernisáž
 • Výstava absolventských prací v ZUŠ - slavnostní vernisáž
 • Focení absolventů a výroba tabla
 • Zábavné dopoledne pro MŠ
 • Svícení tanečního programu - Tanec pro radost (Chabiča, Trusková, Valentíková, Polášek)
 • Celý školní rok – návrhy a výroba plakátů na akce ZUŠ
 • ZUŠ FEST – celoškolní akce před budovou ZUŠ (kreslení na zem křídami a zapojení okolních dětí, zuš placky)
 • Focení akcí bývalými žáky - Barbora Břečková, Kristina Petraturová, Kateřina Mičková
 • Přijatí žáci na umělecké školy: Kateřina Plešová (SUPŠ - UH), Samantha Anna Václavík (SUPŠ - UH), Adéla Škopíková (SŠPU Hodonín)

AKCE  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO OBORU VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 • 25.10.2018 - pořad Nebe na zemi k výročí založení Československé republiky, průvodní slovo – S. Motyčková, T. Parobková, postava T.G.Masaryka – Š. Kyjovský, úvodní obraz vyhlášení republiky, básně J. Seiferta, Vynalezárium – K. Čapek, Máta peprná – J. Werich
 • 3.11.2018 – Dušičkový koncert, F. Gajda, M. Kolaříková – básně J. Ortena
 • 18.11.2018 – Program pro obecní úřad v Tasově, texty Vynalezárium a Papoušek a slavík
 • 24.11.2018 - společná návštěva představení divadla Drak - Poslední trik G. Meliése ve Veselí nad Moravou
 • 25.11.2018 - vystoupení na Podzimním divadelním koštu v Kaféčku - půlhodinková špetka prózy a trocha poezie pro potěchu všech, co mají literaturu rádi, po přestávce japonský příběh s douškem saké na dobrou noc.
 • 29.11.2018 – vystoupení na Kulturním domě ve Veselí nad Moravou pro dětské oddělení městské knihovny při odměnění vítězů čtenářské a literární soutěže, M. Ivanová s textem A. Mikulky a A. Chocholáčová s textem O zlobivé Žofince. Žáci čtvrteční skupiny – R. Břečka, K. Múčková, S. Břečková a N. Stašová četli vítězné slohové práce.
 • 13. a 14.12.2018 – Vánoční program ZUŠ, moderovali S. Motyčková, Š. Kyjovský a P. Břečka, vystoupení středeční skupiny s poezií E. Frynty a čtvrteční skupina zpracovala Sováka a micinku od E. Leara
 • 6.2.2019 - charitativní Koncert pro Vážku, T. Hánová O moři a louži, R. Břečka, S. Břečková, K.Múčková, N. Stašová – Poznámky, A. Chocholáčová – O zlobivé Žofince
 • 1.3.2019 - Poetický večer na téma písňových textů z dílny páteční skupiny ve spolupráci s HO a TO
 • 7.3.2019 - Vystoupení na DPS k MDŽ - D. Strachotová, P. Staněk
 • 20.3.2019 - Okresní kolo recitační soutěže v Hodoníně - A. Chocholáčová , J. Michalík, postup J. Tillicha do krajského kola
 • 26.3.2019 - vyhlášení Čtenáře roku – akce pro městskou knihovnu – A. Chocholáčová , J. Michalík, J. Tillich, S. Varsamisová
 • 3.4.2019 - Krajská soutěž ZUŠ v kolektivním projevu v Boskovicích – představení Nevhodné (páteční skupina) – zlaté pásmo a postup na celostátní přehlídku LDO v Litvínově, Obrázky skoro vesnické (středeční skupina) – stříbrné pásmo
 • 6. – 7. 4.2019 - soustředění k představení Kabaretní kuriozita, Civáramo s cibulkou
 • 9.4. - 10.4.2019 – soustředění k představení O hodné sani a zlé princezně, čtvrteční skupina
 • 12. a 13.4.2019 divadelního festival ŠPÍL – BERG 2019 v Brně – postup na festival Wolkrův Prostějov - sólisté S. Motyčková s textem L. Keraty, Š. Kyjovský s textem W. Allena a představení Kabaretní kuriozita, ocenění poroty pro P. Břečku za poutavé vyprávění, ocenění S. Motyčkové za ztvárnění postavy matky, ocenění poroty za popasování se s tématem u představení Nevhodné
 • 16.4.2019 - práce v porotě recitační soutěže Dětská scéna ve Zlínském kraji
 • 25.4.2019 – Dětská scéna v Brně, J. Tillich – Pan Kovář a polámané štokrle, cena diváka i poroty za vyspělý projev
 • 30.4.2019 - soustředění LDO k představení Penka a čaroděj, úterní skupina
 • 5. – 6.5.2019 - soustředění LDO k představení Ze života, pondělní skupina
 • 7. – 8.5.2019 - soustředění LDO k představení Ze života, páteční skupina
 • 9.5.2019 - vystoupení ke Dni matek na DPS, Poznámky - R. Břečka, S. Břečková, K.Múčková, N. Stašová, O vychytralém rybáři - M. Ivanová
 • 10.5.2019 – moderování ZUŠ BÁLU - S. Motyčková, Š. Kyjovský a P. Břečka
 • 15.5.2019 - vystoupení na DPS ke dni matek, J. Tillich - Pan Kovář a polámané štokrle, Anička Chocholáčová - O zlobivé Žofince
 • 15.5.2019 - Výběrový absolventský koncert – S.Motyčková, Miriam píše dopis, E. Tomčalová, autorský text Závěť
 • 30.5. – 2.6.2019 účast v Ústředním kole přehlídky LDO v Litvínově, stříbrné pásmo za představení Nevhodné, páteční skupina
 • 3. a 4.6.2019 - dopoledne pro MŠ – představení O hodné sani a zlé princezně a Penka a čaroděj
 • 3.6.2019 - odpolední představení pro veřejnost - O hodné sani a zlé princezně a Penka a čaroděj
 • 5.6.2019 - hudebně – literární vystoupení Písmenka na klávesách - literární prvotinky inspirované klavírními skladbičkami. Pořad ve spolupráci s E. Němečkovou, středeční skupina
 • 6.6.2019 - dopolední představení pro CZŠ a ZŠ Kněždub - O hodné sani a zlé princezně
 • 10.6.2019 absolventská představení Ze života – komponovaný pořad, Oslavička od pondělní skupiny, pásmo próz I. Wernische s nezapomenutelným SPLAVEM, představení Kabaretní kuriozita a jako bonus Počítání oveček
 • 11.- 15.6.2019 účast na celostátním festivalu uměleckého přednesu a divadel poezie – 62.Wolkrův Prostějov – Kabaretní kuriozita otevřela festival
 • 21.6.2019 moderování ZUŠfestu – S. Motyčková, P. Břečka, M. Trecha, dále vystoupili J. Tillich, R.Břečka, S. Břečková, K.Múčková, N. Stašová

 

Soutěže a přehlídky ve školním roce 2018 – 2019

Hudební obor

V lednu a únoru probíhala školní kola a přehrávky soutěžících...

Okresní kola

 • 27. 2. 2019 – OK soutěže ZUŠ – hra na akordeon ve Veselí nad Moravou:
  • 2. místo – 2x (žáci A. Březovské)
 • 1. 3. 2019 – OK soutěže ZUŠ – komorní hra žesťových nástrojů v Kyjově:
  • 2x 1. místo s postupem do ÚK (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)

Krajská kola

 • 20. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – sborový zpěv v Mikulově:
  • 3. místo (pěvecký sbor M. Zalubilové)
 • 22. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – komorní hra žesťových nástrojů v Brně:
  • 2x 1. místo s postupem do ÚK (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)
 • 26. 3. 2019 – KK soutěže ZUŠ – komorní hra smyčcových nástrojů v Ořechově:
  • 1. místo (Couvée Quartet – žáci M. Kolacii )

Ústřední kola

 • 28. 4. – 2. 5. 2019 – ÚK soutěže ZUŠ ve hře dechových souborů Liberec:
  • 2. místo – 2x (žesťový kvartet a kvintet – žáci J. Štici)

Ostatní soutěže 

 • 4. 4. 2019 - Krajská soutěžní přehlídka sborů JmK v Brně:
  • Bronzové pásmo (žáci M. Zalubilové)
 • 2. 6. 2019 – Mezinárodní soutěž juniorů na Konzervatoři Brno:
  • 3. místo (žák J. Štici)
 • 10. 5. 2019 Celostátní soutěž pro klavírní dua v Lipníku nad Bečvou:
  • Čestné uznání (žáci M. Dvořanové) 

Literárně-dramatický obor

Okresní kolo

 • 20. 3. 2019 – Přehlídka dětských recitátorů v Hodoníně:
  • Soutěžili 3 žáci, 1 postup do KK.

Krajská kola

 • 3. 4. 2019 – Krajské kolo soutěže ZUŠ literárně dramatické obory – kolektivní projev v Boskovicích:
  • Zlaté pásmo s postupem do ÚK
  • Stříbrné pásmo
 • 25. 4. 2019 – recitační soutěž Dětská scéna v Brně:
  • Cena diváka a Cena poroty
 • 12. a 13. 4. – divadelní festival ŠPÍL-BERG v Brně
  • Ocenění poroty 3x a postup na festival Wolkrův Prostějov

Celostátní festival

 • Celostátní přehlídka soutěže ZUŠ literárně dramatické obory v Litvínově:
  • Stříbrné pásmo
 • Celostátní festival „Wolkerův Prostějov“:
  • Představení Kabaretní kuriozita zahájila festival.
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

přihlášení