Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Vážení rodiče, milé děti,

přijímací zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2024/2025 již proběhly.

O výsledcích zkoušek budou zákonní zástupci informování emailem nejpozději do 20. června 2024.

 

>>> PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ - K VYPLNĚNÍ ZDE <<<

 Podmínky přijetí:

ZUŠ je určena zejména pro nadané a talentované jedince, kteří splňují předpoklady pro přijetí. U přijímacích zkoušek je posuzována míra talentových schopností potřebných pro studium zvoleného uměleckého oboru.

Naše škola má od svého zřizovatele pevně stanovenou kapacitu.
Hudební obor – 335 žáků
Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor – celkem 210 žáků

Tyto limity jsou závazné a nepřekročitelné. Z toho důvodu může nastat situace, kdy žák, ač splňuje předpoklady pro vzdělávání v ZUŠ, nemůže být na naši školu přijat. Počet přijatých závisí na počtu žáků, kteří ukončí v daném roce studium v ZUŠ.

 

Školné v aktuálním školním roce 2024 – 2025.

Uvedené částky jsou za jeden měsíc.

    Přípravka více žáků v lekci Soubory
Hudební obor   350,-   pouze HN 220,- 250,-   80,-  
 HN + nástroj (2 a více v lekci) 250,-
 HN + nástroj (sám v lekci) 350,-
 Výtvarný obor  250,- 250,-    
 Taneční obor  230,- 230,-    
Literárně – dramatický obor 230,- 1 vyučovací hodina             160.-
 2 vyučovací hodiny             230,-
   

 Školné se platí pololetně a musí být uhrazeno vždy v 1. měsíci každého pololetí (v září a v únoru).

 

PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení