Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Vážení rodiče, milé děti,

přijímací zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2021/2022 již proběhly.

O možných volných místech se informujte v ZUŠ.

 

>>> PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ - K VYPLNĚNÍ ZDE <<<

 

 

 Podmínky přijetí:

ZUŠ je určena zejména pro nadané a talentované jedince, kteří splňují předpoklady pro přijetí. U přijímacích zkoušek je posuzována míra talentových schopností potřebných pro studium zvoleného uměleckého oboru.

Naše škola má od svého zřizovatele pevně stanovenou kapacitu.
Hudební obor – 335 žáků
Výtvarný, taneční a literárně-dramatický obor – celkem 210 žáků

Tyto limity jsou závazné a nepřekročitelné. Z toho důvodu může nastat situace, kdy žák, ač splňuje předpoklady pro vzdělávání v ZUŠ, nemůže být na naši školu přijat. Počet přijatých závisí na počtu žáků, kteří ukončí v daném roce studium v ZUŠ.

 

Školné ve školním roce 2021 – 2022

Uvedené částky jsou za jeden měsíc.

    Přípravka více žáků v lekci Soubory
Hudební obor   320,-   HN 200,- 230,-   70,-  
 HN + nástroj (2 a více v lekci) 230,-
 HN + nástroj (sám v lekci) 320,-
 Taneční obor  200,- 200,-    
 Výtvarný obor  220,- 220,-    
Literárně – dramatický obor 200,- 200,-    

 Školné se platí pololetně a musí být uhrazeno vždy v 1. měsíci každého pololetí.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení