Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VESELÍ NAD MORAVOU

ZVE VŠECHNY DĚTI SE ZÁJMEM O NĚKTERÝ Z UMĚLECKÝCH OBORŮ

K ZÁPISU DO ZUŠ  

PRO ŠKOLNÍ ROK   2019/2020

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 proběhnou od pondělí 3. do čtvrtka 6. června 2019

V DOBĚ OD 13 DO 17 HODIN V PROSTORÁCH ŠKOLY.

  PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE DO TĚCHTO OBORŮ:

        HUDEBNÍ       
 
(připravit jednoduchou píseň)

    VÝTVARNÝ
(s sebou domácí výtvarné práce, ne ze ZŠ)

TANEČNÍ
(s sebou cvičební úbor)

  • LITERÁRNĚ - DRAMATICKÝ       
    (s sebou pohodlný oděv a cvičky)

 

Uvítáme vyplnění přihlášky na www.zus-veseli.cz předem.

NA NOVÉ TALENTY SE TĚŠÍ UČITELÉ ZUŠ.

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení