Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

nabízí studium hry na:

  • flétnu zobcovou a příčnou
  • trubku
  • pozoun
  • lesní roh
  • tubu
  • baskřídlovku
  • klarinet
  • saxofon
  • hoboj
  • fagot

Žáci od šesti, výjimečně od pěti let zpravidla začínají hrou na zobcovou flétnu. Ve věku devíti až desíti let žáci přechází na některý z dechových nástrojů – trubka, pozoun, příčná flétna, klarinet, apod. Mohou ale také dále pokračovat ve hře na altovou a tenorovou zobcovou flétnu. Učební plány dechového oddělení jsou na základě daných osnov částečně vytvářeny individuálně podle osobnostního zaměření žáka a jeho předpokladů. Tento přístup zajišťuje možnost vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které se hra na nástroj stala důležitou součástí jejich osobního rozvoje. Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu motivaci k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatnit v amatérské činnosti nebo dalším odborném studiu. Důležitá je i příprava nejnadanějších studentů ke studiu na konzervatoři. Součástí výuky je také účast na soutěžích, kde naši žáci dosahují vynikajících výsledků. Během studia hrají žáci nejenom sólově, ale uplatňují se také v komorním souboru zobcových fléten, dechovém kvintetu a zejména ve školním dechovém orchestru.

Během studia je možnost za mírný poplatek zapůjčit nástroj ze školního inventáře.

 

Vyučující pedagogové:
dechove1

Beneš Jaroslav - zobcová flétna, klarinet, příčná flétna, hoboj, fagot

dechove2 

Konečný Jaroslav, Bc. - zobcová flétna, trubka

Marek Kotača

MgA. Kotača Marek - saxofon, klarinet, zobcová flétna

dechove3

Chumlenová Lucie - zobcová flétna, příčná flétna

 dechove5

Štica Jiří - trubka, baskřídlovka, pozoun, lesní roh, tuba, zobcová flétna a klarinet

dechove diplom1 dechove diplom2 dechove diplom3 dechove diplom4

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení