Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Sólový zpěv

Studium sólového zpěvu probíhá od šesti let věku žáka ve dvou cyklech. První cyklus trvá 7 let, druhý 4 roky. Žáci mají jednu vyučovací hodinu individuální výuky týdně. K výuce také patří povinné předměty – hudební nauka (od 1. do 5. ročníku) a od 4. ročníku kolektivní hudební praxe. Kromě sólového zpěvu se tak žáci mohou dále rozvíjet po pěvecké a hudební stránce v pěveckém sboru, a ještě více prohlubovat a uplatňovat své pěvecké dovednosti, jež je nejčastěji vyhledávaný. Případně se mohou zapojovat i do dalších hudebních souborů kolektivní výuky (cimbálová muzika, dechový orchestr, taneční orchestr, akordeonový soubor, rocková kapela), které patří u žáků také mezi oblíbené.

Žáci se v rámci studia sólového zpěvu učí interpretovat písně lidové a umělé, jenž patří k nejčastějším kritériím pěveckých soutěží, kterých se talentovaní žáci pravidelně účastní. Ve vyšších ročnících se dále žáci seznamují s žánry odlišného charakteru (pop, muzikál, operní árie) a další.

Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu míru talentu, dále jej rozvíjet a motivovat k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatňovat v amatérské činnosti či dalším odborném studiu. Výrazně talentovaní žáci dále pokračují ve studiu na konzervatoři a věnují se sólovému zpěvu na profesionální úrovni. Výjimkou nejsou ani přípravy na přijímací talentové zkoušky na střední pedagogické školy a další umělecké školy.

Žáci sólového zpěvu jsou již od prvního ročníku studia vedeni k uplatňování svých pěveckých dovedností na školních i veřejných vystoupeních, koncertech a třídních besídkách. Zapojují se rovněž do třídních, celoškolních i celorepublikových projektů ZUŠ. Za zmínku jistě stojí vynikající třídní projekt „Pohádkový večer“, který byl v první polovině naplněn pohádkovými bytostmi i písněmi v podání žáků pěvecké třídy a v druhé polovině žáci pěvecké třídy spolu s dětským pěveckým sborem Rosenka sehráli dětský muzikál Červená Karkulka od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Tento projekt se na vyžádání publika reprízoval. Neméně úspěšný koncert „Večer s hvězdou“ v podání starších žáků pěvecké třídy rozzářil i rozezněl koncertní sál populárními i muzikálovými písněmi.  Žáci putovali noční oblohou a na chvíli si vyzkoušeli, jaké to je být slavnou pěveckou hvězdou. Není divu, že si koncert vyžádal reprízu.

Vynikající žáci sólového zpěvu mají také možnost svůj pěvecký talent rozvíjet po splnění všech přijímacích podmínek v rámci ročního stipendijního mentoringu uměleckého vzdělávání na Akademie MENart (www.menart.cz), kde spolu se svým pedagogem vybraný žák spolupracuje s naší celosvětově uznávanou operní pěvkyní Kateřinou Kněžíkovou a prezentují se na prestižních hudebních festivalech jako je Pražské jaro či Smetanova Litomyšl.

Do 1. ročníku Akademie MENart 2018/2019 byla přijata žákyně Sára Slováková a paní učitelka Miroslava Zalubilová.

Do 3. ročníku Akademie MENart 2020/2021 byli přijati žáci Alice Jakšová a Pavel Tobola s paní učitelkou Miroslavou Zalubilovou.

Do 5. ročníku Akademie MENart 2022/2023 byla přijata žákyně Kristýna Gažáková a paní učitelka Miroslava Zalubilová.

 

Úspěchy žáků pěvecké třídy v soutěži ZUŠ v sólovém zpěvu ve školním roce 2021/2022

Okresní kolo:

Sára Vítková – 1. cena s postupem

Sára Varsamisová – 1. cena s postupem

Matyáš Přibyl – 1. cena s postupem

Anna Šrámková – 1. cena bez postupu

Pavel Tobola – 1. cena bez postupu

Tereza Barnetová – 2. cena

Michaela Kadubcová – 2. cena

Alžběta Tomčaková – 2. cena

Kristýna Gažáková – 2. cena

 

Krajské kolo:

Sára Vítková – 2. cena

Matyáš Přibyl – 2. cena

Sára Varsamisová – 3. cena

 

Mezinárodní interpretační soutěž PRO BOHEMIA OSTRAVA 2018

Matěj Mička – 1. cena s titulem laureáta

Sára Slováková – 2. cena

 

Úspěchy žáků pěvecké třídy v soutěži ZUŠ v sólovém zpěvu ve školním roce 2017/2018

Okresní kolo:

Sára Slováková – 1. cena s postupem

Adam Tomšej – 1. cena s postupem

Alice Jakšová – 1. cena bez postupu

Klára Kolářová – 1. cena bez postupu

Kristýna Gažáková – 2. cena

Anna Šrámková – 2. cena

Matyáš Přibyl – 2. cena

Dorota Roubalová – 2. cena

Eliška Rudžiková – 2. cena

 

Krajské kolo:

Sára Slováková – 1. cena s postupem

Adam Tomšej – 2. cena

Ústřední kolo: 

Sára Slováková – 2. cena

 

Koncert Večer s hvězdou 2021 2022 5

Večer s hvězdou 2022

Koncert Noc kostelů Blatnička 2021 2022

Noc kostelů, Blatnička 2022

Besídka pěvecké třídy 2021 2022 2

Besídka žáků pěvecké třídy 2021 - 2022.

Besídka pěvecké třídy 2021 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besídka žáků pěvecké třídy 2021 - 2022. 

       

Vyučující pedagogové: 

Absolvent sólového zpěvu 2021 2022 

Mgr. Miroslava Zalubilová, DiS., MBA – sólový zpěv
PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení