Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hra na klavír

Klavír patří k nejžádanějším předmětům na naší škole. Základní studium probíhá ve dvou stupních. První stupeň trvá 7 let a je určen pro žáky od 7 let věku. Druhý stupeň má 4 ročníky a je určen pro žáky od 14 let věku. Hudební nauka (5 let) a skupinová praxe (od 4. ročníku) patří k povinným předmětům výuky klavíru. Je možné se zapojit jak do některého z pěveckých sborů, nebo do Bigbandu, EFF, či rockové kapely. Žáci mají 1 vyučovací hodinu týdně nástrojové výuky. Talentovaní žáci se zájmem o studium na konzervatoři můžou mít až 2,5 hodiny v rozšířeném vyučování. Učební plány klavírního oddělení jsou na základě daných osnov částečně vytvářeny individuálně podle osobnostního zaměření žáka a jeho předpokladů. Tento přístup zajišťuje možnost vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které se hra na nástroj stala důležitou součástí jejich osobního rozvoje. Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu motivaci k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatnit v amatérské činnosti nebo dalším odborném studiu. Žáci klavírního oddělení jsou hojnými účastníky všech školních vystoupení a koncertů. 

Pianino Petrof


Hra na keyboard

Výuka hry na keyboard byla ke klavírnímu oddělení přiřazena od roku 1992. Keyboard je oblíbený pro své stále se rozšiřující a zdokonalující technicko-zvukové možnosti, příznivou pořizovací cenu a po praktické stránce relativně snadnou manipulaci. Základní studium probíhá, tak jako u hry na klavír ve dvou stupních. První stupeň trvá 7 let a je určen pro žáky od 7 let věku. Druhý stupeň má 4 ročníky a je určen pro žáky od 14 let věku. Hudební nauka je taktéž 5 let. Žáci mají 1 vyučovací hodinu týdně nástrojové výuky. Od 4. ročníku je pak povinný předmět hudební praxe. Je možné se zapojit jak do některého z pěveckých sborů, nebo do Bigbandu, EFF, či rockové kapely. V průběhu studia si žáci osvojí nejen prstovou techniku podobnou ve hře na klavír, seznámí se s hudbou klasickou, populární, filmovou i jazzovou a díky možnostem elektronického nástroje se naučí základy aranžování skladeb. Nedílnou součástí je také rozvoj hudebního myšlení a tvorba improvizace. 

m134 yamaha psr e363 elektronicke klavesy 94 5 cm 421006 sw4 84241473


Hra na varhany

Zájemcům o hru na varhany je rozšířena výuka hry na klavír o tento nástroj.
Výuka hry na varhany byla na naší ZUŠ zahájena v roce 2005 zakoupením digitálních třímanuálových varhan Viscount, které jsou umístěny v koncertním sále ZUŠ. V současné době jsou využívány při nejrůznějších koncertech a představeních. V roce 2007 byl pořízen nový dvoumanuálový nástroj stejné značky, na kterém probíhá v současné době výuka tohoto nástroje. Je určena pro starší žáky, kteří již dobře zvládli základy klavírní hry.

Ve výuce se žáci seznámí se stavbou nástroje, technikou hry, při níž je potřeba číst současně noty ze 3 notových osnov, učí se hru na pedály. Postupně studují jak koncertní literaturu, tak i Varhanní doprovod kancionálu a získají základy improvizace.

První stupeň trvá 7 let a je určen pro žáky od 7 let věku. V prvních 4 ročnících žák hraje na klavír a má 1 vyučovací hodinu týdně nástrojové výuky. Od 5. ročníku žák hraje již na varhany, souběžně také pokračuje ve hře na klavír a má 2 vyučovací hodiny týdně. Dle dispozic žáka je možné začít hru na varhany i dříve. Druhý stupeň má 4 ročníky a je určen pro žáky od 14 let věku, ve kterém jsou rovněž 2 vyučovací hodiny týdně. Hudební nauka je 5 let. Hudební praxe od 4. ročníku (např. komorní hra, pěvecký sbor, soubor EFF, atd.) patří k povinným předmětům hry na varhany. Absolventi hry na varhany můžou své dovednosti uplatnit především jako chrámoví varhaníci.

 

 Vivace 30

Vyučující pedagogové:

klavesy1

Hanáček Zdeněk - klavír, keyboard, varhany


 klavesy3

Dvořanová Marcela, MgA. - klavír, keyboard, varhany

 klavesy4

Němečková Eva, Mgr, Art. – klavír, keyboard, pěvecký sbor

 klavesy5

Tranová Jana - klavír, keyboard

 klavesy6

Brožovičová Marie - klavír, keyboard

 

 

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení