ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Hra na klavír

Klavír patří k nejžádanějším předmětům na naší škole. Základní studium probíhá ve dvou cyklech. První cyklus trvá 7 let a je určen pro žáky od 7 let věku. Druhý cyklus má 4 ročníky a je určen pro žáky od 14 let věku. Hudební nauka (5 let) a čtyřruční nebo komorní hra (od 4. ročníku) patří k povinným předmětům výuky klavíru. Žáci mají 1 vyučovací hodinu týdně nástrojové výuky. Talentovaní žáci se zájmem o studium na konzervatoři můžou mít až 2,5 hodiny v rozšířeném vyučování. Učební plány klavírního oddělení jsou na základě daných osnov částečně vytvářeny individuálně podle osobnostního zaměření žáka a jeho předpokladů. Tento přístup zajišťuje možnost vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které se hra na nástroj stala důležitou součástí jejich osobního rozvoje. Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu motivaci k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatnit v amatérské činnosti nebo dalším odborném studiu. Žáci klavírního oddělení jsou hojnými účastníky všech školních vystoupení a koncertů. Ani o prázdninách není nouze o hudební vzdělávání, a tak připomeňme alespoň Prázdninové klavírní kurzy v Mikulově, kterých se téměř každoročně naši klavíristé účastní spolu se svým učitelem.

Hra na elektronické klávesové nástroje

Výuka hry na elektronické klávesové nástroje (zejména na keyboard), je ke klavírnímu oddělení přiřazena od roku 1992. Keyboard je oblíbený pro své stále se rozšiřující a zdokonalující technicko-zvukové možnosti, příznivou pořizovací cenu a po praktické stránce relativně snadnou manipulaci. Studium je prozatím čtyřleté. Avšak již od roku 2011 bude studium stejně jako hra na klavír probíhat ve dvou cyklech. První cyklus bude tedy sedmiletý a druhý čtyřletý. K povinným předmětům nástrojové výuky patří dále hudební nauka.

Hra na varhany

Zájemcům o hru na varhany je rozšířena výuka hry na klavír o tento nástroj.
Výuka hry na varhany byla na naší ZUŠ zahájena v roce 2005 zakoupením digitálních třímanuálových varhan Viscount, které jsou umístěny v koncertním sále ZUŠ. V současné době jsou využívány při nejrůznějších koncertech a představeních. V roce 2007 byl do učebny č. 206 pořízen nový dvoumanuálový nástroj stejné značky, na kterém probíhá v současné době výuka tohoto nástroje. Je určena pro starší žáky, kteří již dobře zvládli základy klavírní hry.

 

Vyučující pedagogové:

klavesy1

Hanáček Zdeněk - klavír, keyboard, varhany


 klavesy3

Dvořanová Marcela, MgA. - klavír, keyboard, varhany

 klavesy4

Němečková Eva, Mgr, Art. – klavír, keyboard, pěvecký sbor

 klavesy5

Tranová Jana - klavír, keyboard

 klavesy6

Brožovičová Marie - klavír, keyboard

 

 

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

přihlášení