Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

hra na kytaru

Výuka hry je osnovami orientována především na výuku klasické kytary. Technické základy nástrojové hry, které zde studenti získávají, jim dávají možnosti ovládnutí nástroje ve všech ostatních hudebních žánrech. Ve hře sólové, komorní i orchestrální. Studium probíhá od mladšího školního věku. Ve výuce získává žák základy odborného vzdělání. Rozvíjí se všechny složky hudebních schopností a jeho estetické vnímání.

Součástí výuky jsou i povinné předměty: hudební nauka (5 let) a komorní hra v kytarovém souboru (od 4. ročníku). Žáci se pravidelně zúčastňují třídních předehrávek, hudebních večerů nebo jiných forem veřejných vystoupení, případně soutěží, kde mohou získat nové odborné a životní zkušenosti.

Kytara je nepochybně nástroj oblíbený širokou veřejností. Důvodů proč tomu tak je, bychom našli jistě více, avšak tvrzení, že „kytara je orchestr v malém" snad nejlépe vystihuje šíři možností, jak vyučovat hře na tento nástroj. Učební plány kytarového oddělení jsou na základě daných osnov částečně vytvářeny individuálně podle osobnostního zaměření žáka a jeho předpokladů. Tento přístup zajišťuje možnost vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které se hra na kytaru stala důležitou součástí jejich osobního rozvoje. Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu motivaci k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatnit v amatérské činnosti nebo dalším odborném studiu.

Během studia je možnost za mírný poplatek zapůjčit nástroj ze školního inventáře.

 Vyučující pedagogové: 

strunne1

Aleš Galuška - kytara

strunne2

Matušková Jaroslava - housle, kytara, komorní orchestr

strunne3

 Slovák Martin – kontrabas, kytara

 

Kytarové soutěže 2011

11.března 2011 se konalo v Kyjově okresní kolo soutěže ve hře na kytaru. Zúčastnili se ho Michal Fridrich a Otakar Joch ve hře na sólovou kytaru, Daniela Maurycová a Otakar Joch v kategorii Komorní hra- dua. Michal Fridrich získal ve své kategorii první místo s postupem do krajského kola. Otakar Joch se umístil ve své kategorii na druhém místě. Kytarové duo D.Maurycová a Otakar Joch získali také první místo s postupem do krajského kola v Blansku.
Krajské kolo soutěže kytar proběhlo 19. dubna v Blansku. Michal Fridrich získal ve velké konkurenci třetí místo. Daniela Maurycová s Otakarem Jochem obsadili krásné druhé místo.
Myslím si, že letošní soutěž, dopadla pro naše soutěžící velmi úspěšně. Tímto bych jim chtěl pogratulovat a poděkovat.

Za kytarové oddělení

Aleš Galuška

strunne4strunne5strunne6

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení