Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

V současné době nabízíme studium těchto smyčcových nástrojů:

  • housle
  • viola
  • violoncello
  • kontrabas

Studium probíhá ve dvou cyklech. První cyklus trvá 7 let, druhý 4 roky. Žáci mají 1 vyučovací hodinu týdně nástrojové výuky. Talentovaní žáci se zájmem o studium na konzervatoři můžou mít až 2,5 hodiny v rozšířeném vyučování. Učební plány smyčcového oddělení jsou na základě daných osnov částečně vytvářeny individuálně podle osobnostního zaměření žáka a jeho předpokladů. Tento přístup zajišťuje možnost vzdělání i žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, pro které se hra na nástroj stala důležitou součástí jejich osobního rozvoje. Cílem pedagogického vedení je podpořit žákovu motivaci k uměleckému vzdělávání a umožnit mu získání takových dovedností, jež by mohl uplatnit v amatérské činnosti nebo dalším odborném studiu. K nástrojové výuce patří také povinné předměty hudební nauka (5 let) a komorní hra. Kromě sólové hry se tedy mají žáci možnost uplatnit v komorním orchestru, cimbálové muzice nebo v příležitostním velkém muzikálovém orchestru.

Žáci ZUŠ jsou již v průběhu studia vedeni k uplatnění svých dovedností na školních a veřejných vystoupeních. Hra na smyčcové nástroje rozvíjí všechny složky hudebních schopností, obohacuje citové vnímání, rozvíjí estetické cítění a intelekt. Učební osnovy jsou sestaveny tak, aby každý žák získal základy odborného vzdělání.

Velkým přínosem pro děti je mezioborová spolupráce s ostatními odděleními hudebního oboru i s obory nehudebními. Žáci vystupují na akcích ZUŠ, třídních besídkách a koncertech. Někteří žáci smyčcového oddělení odchází na konzervatoř a věnují se profesionální dráze.

Během studia je možnost za mírný poplatek zapůjčit nástroj ze školního inventáře.

 

Vyučující pedagogové:

smyccove1

Kolacia Miroslav, MgA.- housle, cimbálová muzika

smyccove2

 Matušková Jaroslava - housle, kytara, houslový soubor, taneční orchestr

smyccove3

Smutný Aleš - housle

smyccove4

Mičková Kateřina, Mgr. - housle, cimbálová muzika, HN, folková kapela

 

Kučera Jaromír, MgA. - housle, cimbálová muzika
PARTNEŘI

veseli vkc kafe tvs skola hrou


ZŘIZOVATEL

jmk2

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení