Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

9F94BCB3 395F 4037 A334 238565DC6190

Činnost žákovského dechového orchestru byla obnovena v roce 1989 po desetileté odmlce. Vedením byl pověřen p. uč. Jiří Štica, který navázal na práci skvělých muzikantů a učitelů pana Bartoloměje Všetuly a jeho syna Milana Všetuly. Krátce po svém založení si orchestr získal posluchače nejen ve svém městě a okolí, ale i za hranicemi regionu a dostavila se i ocenění u odborných porot na soutěžích ZUŠ (např. v r.2004 1. místo v celostátním kole). Za dobu své existence se v orchestru vystřídalo několik desítek žáků. Mnozí jsou dnes platnými členy známých regionálních dechových kapel. Někteří z nich pokračují ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách, stávají se členy profesionálních hudebních těles nebo pedagogy na základních uměleckých školách. V roce 2001 jsme natočili první hudební nosič a v letošním roce plánujeme ke dvacátému výročí založení tohoto orchestru natočit druhý. Toto těleso má za sebou nespočet vystoupení doma i v zahraničí (Rakousko, Slovensko, Německo, Holandsko, Francie, Švýcarsko).

Historie dechového orchestru ZUŠ Veselí nad Moravou

Dech. orch. ZUŠ Veselí nad Moravou byl založen v šk. r. l989-l99O. Navázal tak na tradici, kdy zde mládežnický orchestr působil pod vedením výborných muzikantů a učitelů pana Bartoloměje Všetuly a jeho syna prof. Milana Všetuly. Z jejich práce s mladými muzikanty čerpá dodnes i pan učitel Jiří Štica, který byl pověřen vedením orchestru po asi 10leté odmlce.

Novodobá historie orchestru je poměrně krátká. Orchestr má za sebou různá vystoupení na společenských akcích města Veselí nad Moravou a okolí, ale i ve vzdálenějších koutech naší republiky.

Vystupoval na přehlídkách mládežnických dechovek, festivalech, sportovních utkáních, poutích apod.:

 • v Šardicích,
 • Mikulově,
 • Vysokém Mýtě,
 • Holicích,
 • Pardubicích,
 • Čejkovicích,
 • Maňasových Sehradicích,
 • ve středisku Dona Bosca v Havířově,
 • na Strážnických slavnostech, dětská Strážnice,
 • v Kunovicích,
 • v posledních letech mívá soustředění ve Starém Městě pod Kralickým Sněžníkem, které pak končí vstoupením na zdejší Annenské pouti,
 • vystoupení dechového orchestru nechybí ani na koncertech naší školy,
 • pravidelně vystupuje na Vánočních trzích, otvírání a zavírání Baťova kanálu.


Po povodních v Čechách uspořádal Benefiční koncerty pro ZŠ Veselí nad Mor., Hroznová Lhota, Velká nad Veličkou. Výtěžek z těchto koncertů byl určen na opravu domova důchodců družebního města ve Veselí nad Lužnicí.

Pravidelně se také zúčastňuje soutěží ZUŠ:

 • 1995 – 2.místo v krajském kole v Dolních Bojanovicích
 • 1998 – 2. místo v krajském kole v Dolních Bojanovicích
 • 2001 – 1.místo v krajském kole v Kyjově, účast v celostátním kole
 • 2004 – 1.místo v celostátním kole v Litvínově
 • 2007 - 1. místo v celostátním kole v Letovicích
 • 2010 - 1. místo a absolutní vítěz soutěže malých dechových orchestrů v Letovicích

Zahraniční zájezdy:

 • Rakousko – Vídeň ( 3x), Graz
 • Slovensko – Piešťany (5x), Skalica (3x), Pezinok
 • Německo – Rangendingen, Ostfildern, Bühl, Sttudgart, Biberach
 • Holandsko – Venlo
 • Francie – Vittel, Sant Fulgent

Na zahraničních zájezdech se mládežnická dechovka zúčastňuje nejrůznějších přehlídek, koncertů, Euro setkání mladých hudebníků, ale také i soutěží. Jmenuji účast v krajské soutěži dechových orchestrů Bádensko – Würtenbersko, kde získal 1.místo ve své kategorii. Na tomto místě nemohu opomenou nesmírnou ochotu a pomoc při organizování nejednoho zájezdu do Německa paní T. Klaiss. U nás je to pak skvělý organizátor a pomocník, člen DH Šohajé Pavel Sedláček.

Dechový orchestr má široký repertoár - koncertní skladby, taneční, sólové a také typickou moravskou a českou dechovku. Na repertoáru se podílí jak současní skladatelé, tak i ti, kteří již nejsou mezi námi. Jsou to skladby originální nebo různé úpravy známých melodií. Čerpáme z dílny rodu Maňasů, pana Studničky, Smišovského, Procházky, Gurského, Pravečky, Vejvody, Vacka, a jiných.

Za dobu své existence se v dechovce vystřídalo několik desítek muzikantů. Pro některé se stala hudba krásným koníčkem, některým zůstaly vzpomínky na hudební zážitky a cesty a jsou zde také muzikanti, kteří pokračují ve studiu hudby na konzervatořích a vysokých školách.

V současné sobě má orchestr 28 členů včetně 2 zpěvaček.

Z dechové hudby také vzešel žesťový kvintet. Zúčastňuje se vystoupení na vernisážích, komorních koncertech. Reprezentoval naši školu ve slovenských Malackách, na „Kultuře bez tlumočníka". Také vystoupil jako host sboru Svatopluk z Uherského Hradiště při jeho koncertě na Velehradě. Má za sebou už i samostatný koncert v Ježově v kostela sv. Jakuba.

Ve školním 2021/2022 se dechový orchestr zúčastnil slavnosti sv. Jana Nepomuckého v Praze Navalis, přehlídky v Šardicích, účinkoval na projektu brněnské filharmonie Mozartovy děti, strážnickém folklórním festivalu, otvírání Baťova kanálu, besedy pro důchodce v Kuželově, přehlídek dechových orchestrů v Šardicích, Hluku, slovenských Piešťanech. Společný koncert s holandským orchestrem ve Veselí nad Moravou. Pravidelně vystupuje v hotelu Strážničan pro zahraniční hosty. Každoročně o prázdninách pořádá soustředění ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde hraje na pouti sv. Anny.

 Jiří Štica, učitel a dirigent dech.orchestru

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení