Základní umělecká škola Veselí nad Moravou

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

VESELÍ NAD MORAVOU

hudebni3

ldo2

tanec2

vytvarny2

Dětský pěvecký sbor Rosenka

Dětský pěvecký sbor Rosenka založila v roce 2008 Mgr. art. Eva Němečková. Navázala tak na práci menšího sboru Sedmikráska, který po dlouhá léta vedla paní učitelka Marie Brožovičová. Několik let dále vedla dětský pěvecký sbor paní učitelka Eva Kotača. Od roku 2015 pěvecký sbor Rosenka působí pod vedením sbormistryně Mgr. Miroslavy Zalubilové, DiS., MBA. Ve školním roce 2018/2019 nahrál dětský pěvecký sbor Rosenka také svůj první hudební nosič. Koncert se křtem tohoto CD se uskutečnil ve školním roce 2019/2020.

Dětský pěvecký sbor Rosenka je vhodný pro žáky od 4. ročníku ZUŠ nebo od 10 let. V rámci výuky sborového zpěvu si žáci plní povinnou kolektivní výuku ke svému individuálnímu hudebnímu nástroji/zpěvu. Členy sboru nejsou pouze žáci studující sólový zpěv, ale i další žáci hudebních oborů, kteří zde mají možnost kultivovat svůj pěvecký projev a rozvíjet se po pěvecké i hudební stránce. Dětský pěvecký sbor mohou navštěvovat žáci i z nehudebních oborů a žáci jiných škol (ZŠ, SŠ, Gymnázia). Počet členů sboru se každý školní rok mění. Noví členové sboru jsou přijímáni na začátku každého školního roku. Výuka probíhá vždy dvě vyučovací hodiny jednou týdně dle rozvrhu hodin.

Repertoár dětského pěveckého sboru Rosenka tvoří lidové a umělé písně, jež jsou nejčastějším kritériem na soutěžích a festivalových přehlídkách, kterých se sbor účastní a získává ocenění na předních příčkách pásem. Také písně pohádkové, populární i filmové se objevují v repertoáru sboru, které jsou dnešním dětem velmi blízké. Dětský pěvecký sbor Rosenka se pravidelně prezentuje na tradičních koncertech a akcích školy či velkých celoškolních projektech (Koncert pro vážku, Dušičkový koncert, adventní a vánoční koncerty, ZUŠ Fest) a další. Sbor také spolupracuje se školními hudebními soubory jako jsou např. smyčcový kvartet, cimbálová muzika, taneční orchestr, flétnový soubor a jiné. Velkou motivací pro členy dětského pěveckého sboru Rosenka jsou také školní, mimoškolní a celorepublikové projekty, do kterých se dětský pěvecký sbor Rosenka zapojuje. Zmínit můžeme např. vynikající projekt s pěveckou třídou „Pohádkový večer“, kdy žáci pěvecké třídy a dětský pěvecký sbor Rosenka sehráli dětský muzikál Červená Karkulka od Z. Svěráka a J. Uhlíře. Dále prestižní projekt Mozartovy děti (www.filharmonie-brno.cz/mozartovy-deti), kdy v podání sborů Jihomoravského kraje a za doprovodu brněnské filharmonie zazněla mše G. Faureho v Besedním domě v Brně (www.youtube.com/watch?v=iBqVSRecuiE&t=494s). Velmi oblíbený projekt je i ZUŠ Open (www.zusopen.cz), jež v podání sborů ZUŠ z celé republiky byla provedena mše J. Pavlici a Modlitba pro budoucnost T. Kači, která zazněla ve Valdštejnské zahradě v Praze.

Vyučující pedagog: Mgr. Miroslava Zalubilová, DiS., MBA

Krajská postupová přehlídka sborů Jihomoravského kraje Brno 2018 2019

Krajská postupová přehlídka sborů Jihomoravského kraje - Brno 2018- 2019

 Pohádkový večer Dětský pěveký sbor Rosenka a žáci pěvecké třídy 2017 2018

Pohádkový večer - Dětský pěvecký sbor Rosenka a žáci pěvecké třídy 2017-2018

Mozartovy děti 2018 2019 Sbory ZUŠ Jihomoravského kraje a brněnská filharmonie katedrála Brno

Mozartovy děti 2018-2019 Sbory ZUŠ Jihomoravského kraje a brněnská filharmonie - katedrála Brno

Mozartovy děti 2017 2018 Sbory ZUŠ Jihomoravského kraje brněnská filharmonie Besední dům Brno

Mozartovy děti 2017-2018 Sbory ZUŠ Jihomoravského kraje brněnská filharmonie - Besední dům Brno

20150326 102139 1 Rosenka v akci 1 ppravy na sout 1 Zlat psmo v krajsk pehldce sbor 1 pevecky sbor1 pevecky sbor2

 

PARTNEŘI

veseli vkc kafe bowling1 tvs

Prohlášení o přístupnosti

přihlášení